Szkolenie
BADANIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO OSOBOWOŚCI PRACOWNIKA W ASPEKCIE ZAWODOWYM


KATEGORIA ROZWÓJ PRACOWNIKA

MEGA KLOCEKBADANIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO OSOBOWOŚCI PRACOWNIKA W ASPEKCIE ZAWODOWYM

SZKOLENIE DEDYKOWANE

uczestnicyBADANIA PREDYSPOZYCJI DO ROZWOJU ZAWODOWEGO „SMART9″

SMART9, to system nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i rozwojowych najnowszej generacji. Podstawą SMART9 są wyniki międzynarodowych badań, prowadzonych od początku XIX wieku, nad typologią ludzkich motywacji i zachowań, której historia sięga przynajmniej kilkuset lat. Założenia systemu, na którym zasadza się SMART9, opisane zostały w ponad stu publikacjach na całym świecie, a teoria wykładana jest na wielu uniwersytetach. Najnowsze badania nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu sugerują, że założenia SMART9 mają także potwierdzenie neurologiczne i biologiczne.

Nazwa systemu nawiązuje do angielskiego słowa „smart” określającego takie cechy jak: mądry, błyskotliwy, zręczny, ale jest także odniesieniem do skutecznego budowania celów rozwojowych w modelu S.M.A.R.T – podobnie jak wspomniany model jest to system prosty, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Cyfra 9, z greki ENNEA określa rodowód systemu, który bazuje na dziewięciu naturalnych motywacjach i napędach człowieka, z których rodzą się cechy osobowości. Zrozumienie tych motywacji, to klucz do sukcesu na polu zawodowym i osobistym.

Większość znanych w Polsce narzędzi, takich jak: MBTI, INSIGHTS oraz DISC, opracowanych zostało w oparciu o typologię czterech postaw behawioralnych z 1921 roku, skonstruowaną przez Carla Gustawa Junga. Wielu praktyków jest zgodnych, że są to narzędzia przydatne w rozwoju, pomagają diagnozować zachowania i wprowadzać do nich korekty. SMART9 idzie jednak znacznie dalej, nie tylko odpowiadając na pytanie „jak” postępujemy, ale przede wszystkim „ dlaczego” tak właśnie działamy. Według SMART9 poznanie indywidualnych motywacji jest podstawą do zrozumienia zachowań i ich korekty, gdy jest to konieczne. SMART9 koncentruje się zatem bardziej na rozwoju potencjału poprzez autorefleksję, która skutkuje trwałą zmianą zachowania. Wymienione wcześniej systemy definiują zatem, na przykład postawę perfekcjonizmu, ale nie odpowiadają na pytanie „dlaczego” powstał. SMART9 koncentruje się na motywacji zachowania, co zapewnia aplikację rozwiązań na poziomie przyczyny, a nie skutku. SMART9 zapewnia zatem rozszerzoną i pogłębioną analizę, pozostając jednocześnie w kompatybilności z systemami opartymi na modelu Jungowskim. (WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE FAQ)

okoWażne: Badanie może być integralną częścią większości szkoleń miękkich i nie ogranicza czasowo ani programowo celów warsztatów. Stosowane jest jako element następujących szkoleń:

  • Budowanie Zespołu
  • Zarządzanie Zespołem
  • Efektywna Współpraca w Zespole
  • Nowoczesne Przywództwo
  • Komunikacja Interpersonalna
  • Asertywność
  • Efektywność Osobista i Zarządzanie sobą w czasie
  • Konflikty
  • Motywacja i Auto-motywacja
  • Wywieranie Pozytywnego wpływu i manipulacje.

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,400 total views, 1 views today

(Visited 499 times, 1 visits today)