03
Kwi
Trening kierowników – rozwój i zarządzanie zespołem w narzędziach SMART9 Management Tools
09:00 to 16:00
From 03-04-17 to 04-04-17

Termin

03-04-2017, 04-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900 zł

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • osoby zarządzające grupami pracowników (kierownicy, naczelnicy, koordynatorzy)
 • pracownicy biur ds. kadr
 • osoby, które w przyszłości chcą zarządzać zespołami i chcą nabyć kompetencje kierownicze

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • rozpoznanie i ulepszenie własnego stylu kierowania personelem
 • umiejętność wyznaczania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań
 • umiejętność indywidualnego motywowania, kierowania, delegowania, egzekwowania zadań
 • budowanie efektywnych, spójnych, zróżnicowanych zespołów

Program

 • Wyzwania stojące przed menedżerami
 • czy  istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje kierownika?
 • jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
 • kierownik fachowiec czy kierownik lider – a może jest wspólny mianownik?
 • SMART9 Management Diagnostics – badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi
 • potencjał menedżerski – indywidualne mocne strony i wyzwania, świadome i nieświadome działania
 • proces podejmowania decyzji, mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy
 •  „Znam moich ludzi” (case study)  kierownicy nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 Team  zdeterminowane przez:
 • predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań
 • metody wyznaczania i egzekwowania celów
 • indywidualne motywatory
 • potencjał rozwojowy pracownika
 • Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne
 • Gra zespołowa – „ Urząd”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie komunikacji, wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich.
(Visited 66 times, 1 visits today)