27
Mar
Trudny klient czy trudny urząd – zasady budowania pozytywnych relacji urzędnika z obywatelem
09:00 to 16:00
From 27-03-17 to 28-03-17

Termin

27-03-2017, 28-03-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900 zł

Adresat

urzędnicy mający kontakt z klientami

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • umiejętność stworzenia dobrej i profesjonalnej relacji z klientem
 • rozbrajanie klientów z negatywnym nastawieniem
 • zrozumienie zachowań klienta i umiejętność dostrojenia reakcji
 • wiele praktycznej wiedzy i rozwiązań

Program

 • Profesjonalizm w obsłudze trudnego klienta w urzędzie:
 • trzy aspekty obsługi klienta,
 • sposoby budowania pozytywnego kontaktu z klientem,
 • zasady kierowania rozmową z klientem,
 • nastawienia i uprzedzenia, pierwsze wrażenie.
 • Skąd „bierze się” trudny klient.
 • Diagnozowanie typów trudnego  klienta:
 • agresywny
 • perfekcjonista
 • lojalista
 • „piotruś pan”
 • niezdecydowany
 • racjonalista
 • zwycięzca
 • Konflikt z „trudnym klientem”.
 • zrozumienie natury konfliktów,
 • studia przypadków – analiza.
 • Ćwiczenie  „Spotkanie z klientem” – jak dostosować komunikację werbalną i niewerbalną do poszczególnych klientów
 • Nauka kontrolowania siebie i swoich emocji w trudnych sytuacjach.
 • „Magiczne zwroty” w relacji z klientem.
 • Techniki wywierania pozytywnego wpływu na klientów
 • Obrona przed chwytami manipulacyjnymi, perswazyjnymi i erystycznymi klientów
 • Techniki regeneracji psychofizycznej i wzmacniania systemu nerwowego w trakcie i po pracy.
(Visited 61 times, 1 visits today)