Szkolenia dla firmy Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy, w cudownym Gdańsku, cykl szkoleń dla GIWK. Trudne szkolenie „Efektywność osobista i zarządzanie czasem” przy użyciu narzędzi SMART9 Diagnostics & Development zostało wspaniale ocenione przez pierwszą grupę szkoleniową. Bardzo dziękujemy za tak wysokie oceny!

szczegóły szkolenia

(Visited 61 times, 1 visits today)