Szkolenie EFEKTYWNY MANAGER


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

klocekEFEKTYWNY MANAGERnowosccccc

SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

 

KORZYSCICEL SZKOLENIA:

Celem warsztatu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budowania pożądanych relacji z podwładnymi oraz  wdrażania struktur motywacyjnych.

Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy potrafili przekazywać zadania i egzekwować ich realizacje.

uczestnicyKORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Korzyścią dla uczestników będzie możliwość przećwiczenia praktycznych umiejętności menadżerskich potrzebnych w codziennej pracy. Poznają narzędzia i działania jakie podejmują przełożeni w celu budowania odpowiedzialności u podwładnych. Dowiedzą się jak komunikować podwładnym czego od nich oczekujemy.

katalogZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 1. Style zarządzania i relacje z podwładnymi
  • Zdania szefa
 2. Poziomy komunikacji z podwładnymi
  • Polecenie służbowe
  • Prośba
  • Negocjacje z podwładnymi
 3. Delegowanie zadań i uprawnień
  • Jak przekazać polecenie służbowe
  • Jak zbudować odpowiedzialność za zadanie u podwładnego
 4. Planowanie oraz kontrola realizacji zadań
 5. Rozmowa dyscyplinująca / korygująca
 6. Systemy motywacyjne (finansowe i pozafinansowe)
  • Cechy efektywnego systemu motywacyjnego finansowego
  • Motywacja poza finansowa
 7. Budowanie świadomości i odpowiedzialności podwładnych
  • Poziomy zaangażowania pracowników
  • Reguły gry szefa
 8. Przekazywanie decyzji o karach i nagrodach, ocenie
 9. Asertywność w zarządzaniu

 

PROWADZACYProwadzący szkolenie:
MAREK NAUMIUK

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,972 total views, 4 views today

(Visited 153 times, 1 visits today)