Szkolenie Zarządzanie Zespołem – czy go potrzebujesz?

Szkolenie zarządzanie zespołem
Szkolenie zarządzanie zespołem

 

Szkolenie Zarządzanie Zespołem –

czy go potrzebujesz?

Aby dowiedzieć się, czy potrzebne jest ci szkolenie zarządzanie zespołem, przez chwilę zastanów się czy twoja wiedza i umiejętności obejmują wszystkie poniżej opisane podpunkty:

  1. Zrozumienie dynamiki etapów rozwoju zespołu i budowania relacji na wszystkich etapach.
  2. Wybór odpowiednich ludzi do konkretnych zadań.
  3. Skuteczne delegowane.
  4. Motywowanie ludzi.
  5. Radzenie sobie z konfliktem.
  6. Komunikowanie się.
  7. Planowanie i podejmowanie decyzji.
  8. Rozwój własnego potencjału liderskiego.

Czy aby dobrze zarządzać ludźmi potrzebne jest ci tylko jedno szkolenie zarządzanie zespołem i wszystko stanie się oczywiste? Niestety nie. Każdy z tych podpunktów stanowi jeden z obszarów, które menedżer musi rozwijać. Jeżeli nie zrozumiesz dynamiki zespołu, pogubisz się od razu. Jeżeli nie będziesz potrafiła/potrafił wybierać odpowiednich ludzi do konkretnych zadań oraz motywować ich, także  na poziomie poza finansowym, nic z tego nie wyjdzie. Cóż to za menedżer, który nie potrafi rozwiązywać konfliktów w zespole, albo budować sieci komunikacyjnej. Sprawa ma się podobnie jeśli przejdziemy przez kolejne kompetencje zarządzania ludźmi.

czytaj_wiecej_button

(Visited 502 times, 1 visits today)