URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

W listopadzie i grudniu Trenerzy TiM realizowali cykl szkoleń „Zarządzanie Stresem„ oraz ”Komunikacja interpersonalna” w Warszawie oraz Krakowie. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez Uczestników jak i Kierownictwo Działu Zasobów Ludzkich.

(Visited 28 times, 1 visits today)