bosscode

BOSSCODE to nowatorski system kompleksowych rozwiązań biznesowych dla firmy, w oparciu o który pracują trenerzy związani z TiM TRAINING.

Wychodzimy naprzeciw pracodawcom, których nie zadawala jedynie zakup szkolenia ale najważniejszym jest jego perfekcyjne zbudowanie, zdiagnozowanie wyzwań każdego uczestnika oraz wdrożenie nowych umiejętności w codziennej pracy.

Pracując w systemie BOSSCODE przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za rezultaty wdrożenia rozwiązania biznesowego w stosunku do pracodawcy i pracownika.

BCxBBadamy nie tylko potrzeby szkoleniowe, ale przede wszystkim, uczestnik szkolenia przechodzi ankietowe badanie on- Line, przed szkoleniem. Na podstawie wyników badań, konstruujemy program  dostosowany do potrzeb klienta i wyzwań uczestników.

BCxOObserwujemy. Większość szkoleń prowadzi dwóch trenerów. Każdy z nich posiada inne zadania, a jednym z nich jest baczna obserwacja uczestnika, jego aktywności, opinii, bądź ich braku. Trener wchodzi następnie w interakcje z uczestnikami.

BCxSSzkolenie jest prowadzone w modelu – GET WHAT YOU REALLY NEED. Oznacza to, że każdy z uczestników otrzymuje wytyczne rozwojowe, które są dostosowane do jego potrzeb i preferencji osobowościowych.

BCxSScenariusz wdrożeniowy jest budowany przez każdego uczestnika indywidualnie, pod opieką trenera. Zawiera on najważniejsze wdrożenia zmian, które będą monitorowane przez trenera po szkoleniu.

BCxCCele rozwojowe wykraczające poza zagadnienia szkolenia zostaną przedstawione uczestnikowi po zakończeniu szkolenia. Mogą być to obszary kompetencyjne, w których trener stwierdził luki u uczestnika, z określeniem dalszej drogi ich wypełnienia.

BCxOOpieką, uczestnik szkolenia jest objęty automatycznie po jego ukończeniu. Obejmuje ona przesyłanie dodatkowych materiałów, odpowiadanie na pytania uczestnika, wsparcie on-line.

BCxDDoradztwo nie kończy się po szkoleniu i  uczestnik ma nieodpłatną możliwość zadania trenerowi pytań i zawsze otrzyma na nie odpowiedzi. Doradztwo wykracza poza zakres szkolenia i może obejmować zagadnienia z innych obszarów kompetencji.

BCxEEwaluacja szklenia obejmuje badanie ankietowe po szkoleniu, ewaluację wdrażania scenariusza rozwojowego, ewaluacje efektywności szkolenia po okresie 3, 6 bądź 12 miesięcy.

 

*Systemem BOSSCODE objęte są wszystkie szkolenia, po wyrażeniu zgody przez zleceniodawcę.

 


2,642 total views, 2 views today

(Visited 100 times, 1 visits today)