Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – rozpoczynamy współpracę.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Dołączamy do grona wykładowców i trenerów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Z przyjemnością informujemy, iż od 01 Lutego 2015 r.  rozpoczynamy współpracę z  KSAP i dołączamy do grona wykładowców i trenerów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i docenienie naszego doświadczenia w pracy z administracją publiczną. Trenerzy TiM prowadzili szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska i innych ministerstw, Narodowego Banku Polskiego, także dla Krajowej Izby Gospodarczej, Agencji Rynku Rolnego, Izb Celnych, Urzędu Dozoru technicznego,  Wojska Polskiego , wielu Urzędów Miast oraz innych jednostek administracji publicznej.

Szkolenia dedykowane administracji publicznej.

Także najpóźniej 01 02 2015 na stronie www.timtraining.pl pojawi się pełen katalog szkoleń dla administracji, łącznie z programami i celami szkoleń. Dzisiaj anonsujemy Państwu jedynie tematy szkoleń. Wszystkie szkolenia uwzględniają specyfikę pracy w administracji publicznej i są zbudowane tak, aby przekazywana wiedza, nauczane umiejętności i wzmacniane kompetencje były w pełni wykorzystywane w codziennej pracy.

Gdzie można zamawiać szkolenia?

Wszystkie poniższe szkolenia będzie można będzie zamawiać zarówno w KSAP, jak i TiM Training. Terminy szkoleń otwartych (nr, IV; Nr. IX) pojawią się wkrótce na stronie www.ksap,gov.pl,  a także na naszej stronie.

Lista szkoleń dedykowanych administracji publicznej:

I. szkolenie :  Kierownik –SMART 9 Menedżer – zindywidualizowane i praktyczne  narzędzia kierowania pracownikami.

II. szkolenie:  Lidership w administracji publicznej – zindywidualizowane narzędzia budowy umiejętności i autorytetu w przewodzeniu ludziom.

III. szkolenie: Zarządzanie czasem i efektywność osobista w praktycznych narzędziach SMART9 Time Management.

IV. szkolenie: Zarządzanie stresem w urzędzie i trening antystresowy – indywidualne stresory i narzędzia walki z nimi.

V. szkolenie: Akademia rozwoju potencjału urzędnika administracji publicznej.

VI. szkolenie: Siła Kobiet w urzędzie – budowanie relacji i silnej marki kobiety.

VII. szkolenie: Inteligentna komunikacja – praktyczne i zindywidualizowane  narzędzia komunikacji.

VIII. szkolenie: Influence 9.0 Wywieranie pozytywnego wpływu i metody obrony przed manipulacją.

IX.  szkolenie: Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój indywidualnego potencjału.

X.  szkolenie: Prezentacje i wystąpienia publiczne.

XI. szkolenie: Konflikt – sztuka przeciwdziałania, zarządzanie i rozwiązywania.

XII.  szkolenie: Praca z trudnym klientem w urzędzie administracji publicznej. 

 

 7,586 total views,  1 views today

(Visited 71 times, 1 visits today)