Szkolenie Skuteczna Komunikacja – współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

ure

Szkolenie Skuteczna Komunikacja dla Urzędu Regulacji Energetyki

Szkoleniem Skuteczna Komunikacja rozpoczynamy współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki. Jeszcze w te wakacje pierwsze szkolenia, które będą kontynuowane wczesną jesienią. Dziękujemy za okazane zaufanie i dobrą opinię, która pomogła nam przebić konkurencję.

Poniżej fragmenty programu, które obejmie szkolenie:

 1. Poufne badanie diagnostyczne indywidualnego profilu komunikacyjnego przywódcy metodą SMART9 COMMUNICATION DIAGNOSTICS – badanie
 1. Studium przypadku: rozpoznawanie postaw komunikacyjnych i ich dynamiki w środowisku zawodowym w oparciu o model SMAR9 COMMUNICATION:
 • nawyki komunikacyjne,
 • sposoby komunikacji ludzi o różnej osobowości,
 • jak efektywnie komunikować się z pracownikiem i zestroić style komunikacji (własny i pracownika).
 1. Komunikacja werbalna a pozawerbalna – najnowsze badania w praktyce:
 • prezentacja – metody Amy Cuddy – jak niewiele wysiłku potrzeba  aby stać się mistrzem w komunikacji i pokonać bariery i stres,
 • ćwiczenie – „ASERTYWNY, ZROZUMIAŁY PRZEKAZ”,
 • ćwiczenia – gesty aktywizujące, podkreślające, wzmacniające i inne,
 1. Jasny i czytelny przekaz informacji w urzędzie – metoda „MADE TO STICK”:
 • Case study: ”MĘŻCZYZNA W WANNIE WYPEŁNIONEJ LODEM”,
 • kiedy ludzie nas słuchają z uwagą i zainteresowaniem oraz zapamiętują przekaz,
 • cztery proste zasady „MADE TO STICK”.
 1. Kluczowe rozmowy z pracownikiem – informacja zwrotna i jej rola w komunikacji:
 • procedura konstruowania informacji zwrotnej,
 • asertywne argumentowanie i przekonywanie,
 • poprawna krytyka,
 • umiejętne dowartościowanie,
 • rozmowa na temat celów i wyzwań.
 1. Praktyka, praktyka, praktyka – studia przypadków (scenki moderowane): „ROZMOWA Z PRACOWNIKIEM ”, zawierająca elementy:
 • dostrojenia,
 • udzielania informacji zwrotnej,
 • przełamywania blokad komunikacyjnych,
 • argumentowania.

Polecamy także : http://www.timtraining.pl/asertywna-komunikacja-w-biznesie/

 5,387 total views,  1 views today

(Visited 35 times, 1 visits today)