Szkolenie Zarządzanie Zespołem – czy go potrzebujesz?

Szkolenie zarządzanie zespołem
Szkolenie zarządzanie zespołem

 

Szkolenie Zarządzanie Zespołem –

czy go potrzebujesz?

Aby dowiedzieć się, czy potrzebne jest ci szkolenie zarządzanie zespołem, przez chwilę zastanów się czy twoja wiedza i umiejętności obejmują wszystkie poniżej opisane podpunkty:

  1. Zrozumienie dynamiki etapów rozwoju zespołu i budowania relacji na wszystkich etapach.
  2. Wybór odpowiednich ludzi do konkretnych zadań.
  3. Skuteczne delegowane.
  4. Motywowanie ludzi.
  5. Radzenie sobie z konfliktem.
  6. Komunikowanie się.
  7. Planowanie i podejmowanie decyzji.
  8. Rozwój własnego potencjału liderskiego.

Czy aby dobrze zarządzać ludźmi potrzebne jest ci tylko jedno szkolenie zarządzanie zespołem i wszystko stanie się oczywiste? Niestety nie. Każdy z tych podpunktów stanowi jeden z obszarów, które menedżer musi rozwijać. Jeżeli nie zrozumiesz dynamiki zespołu, pogubisz się od razu. Jeżeli nie będziesz potrafiła/potrafił wybierać odpowiednich ludzi do konkretnych zadań oraz motywować ich, także  na poziomie poza finansowym, nic z tego nie wyjdzie. Cóż to za menedżer, który nie potrafi rozwiązywać konfliktów w zespole, albo budować sieci komunikacyjnej. Sprawa ma się podobnie jeśli przejdziemy przez kolejne kompetencje zarządzania ludźmi.

 Rozwój potencjału menedżerskiego jako podstawa

Kierownik, który nie zna swoich słabych stron, nie będzie potrafił z nimi pracować i niwelować. Z mocnymi stronami nie trzeba wiele robić, choć mocna strona lidera może stać się słabością. Kiedy? Gdy na przykład charyzma zamieni się w zastraszanie. Przestraszony zespół przestaje być kreatywny. Może zatem warto zacząć samodoskonalenie nie od szkolenia zarządzanie zespołem, ale szkolenia trening menedżerski. Na szkoleniu trening menedżerski rozwijasz swój potencjał. To dopiero ósmy punkt na naszej liście, ale pierwszy krok.

 Etapy rozwoju zespołu na szkoleniu kierowanie zespołem

Dobre zarządzanie oznacza zrozumienie, jak zespoły działają. Warto pamiętać, że zespoły przechodzą  zwykle pewien wzorzec rozwoju: formowania, normalizacji i wysokiej wydajności. Ważne jest, aby zachęcać i wspierać ludzi w tym procesie, tak aby można było pomóc zespołowi stać się w pełni skutecznym, tak szybko jak to możliwe. To podstawa kierowania zespołem pracowniczym.

 Wybór odpowiednich ludzi, to klucz do efektywności zespołu i delegowania

Znalezienie odpowiednich członków zespołu, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu swojej drużyny jest kolejnym ważnym elementem tworzenia zespołu. Tylko w takiej sytuacji można mówić o skutecznym delegowaniu, nie tylko obowiązków ale i odpowiedzialności.  Niektórzy menedżerowie, zwłaszcza ci, którzy zdobyli stanowiska na podstawie ich wiedzy technicznej, starają się wykonywać większość zadań samodzielnie. Uważają, że ponieważ są odpowiedzialni za pracę, powinni zrobić to sami, aby upewnić się, że jest zrobione dobrze. To tylko jedno z wyzwań.

 Motywacja w zarządzaniu ludźmi

Kluczem do realnej motywacji jest motywacja jest osobista. Wszyscy jesteśmy zmotywowani przez różne rzeczy i wszyscy mamy różne poziomy osobistej motywacji. Tak, poznawanie osobowości człowieka pozwala zmotywować swoich ludzi lepiej. Menedżerowie techniczni zupełnie tego nie rozumieją. Uważają, że system motywacyjny to premie, kary, nagrody. Wszystko w obrębie finansów. To największy błąd, który możesz polenić pełnić funkcję kierowniczą.

 Radzenie sobie z konfliktem i komunikacja

Radzenie sobie z konfliktem i komunikacja są nierozerwalnie ze sobą związane. Większość konfliktów powstaje wtedy, gdy komunikacja zawodzi. Nie chodzi tu jedynie o zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych ale stworzenie atmosfery do asertywnej i otwartej komunikacji. Oceniamy, że około 50% kierowników szkolenie komunikacja menedżerska jest absolutnie niezbędne.

 Planowanie i umiejętności podejmowania decyzji

Planowanie i umiejętności podejmowania decyzji no narzędzia z zakresu efektywności osobistej, często zawężanej do szkolenia zarządzanie czasem i to zwykle starej generacji, udającego nową. Pisaliśmy o tym we wcześniejszych wpisach. Nie ma takich narzędzi, które odpowiednie są dla wszystkich. Narzędzie musi być dopasowane do menedżera, tak jak śrubokręt do śruby. Efektywność osobista, którą badamy na szkoleniu to nie tylko umiejętność racjonalnego zarządzania sobą w czasie ale także umiejętność podejmowania decyzji.

Podsumowanie : kompetencje menedżerskie to nie tylko szkolenie zarządzanie zespołem

Musisz się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności menedżerskie na bieżąco bo rynek cały czas się rozwija i stawia nowe wymagania. Jeśli szkolenia menedżerskie przypominają te, sprzed 10 lat, to znaczy, że nie mają już wiele wspólnego z nową rzeczywistością.

Należy rozwijać nie tylko umiejętności merytoryczne, ale indywidualne umiejętności zarządzania, jak również: delegowanie, motywowanie, komunikację i zrozumienie dynamiki zespołu. Posiadając wymienione  umiejętności, wraz z cierpliwością i silnym poczuciem równowagi, możesz stać się bardzo skuteczną menedżerką/ menedżerem.

Szkolenie menedżerskie znajdziesz w zakładce:

http://www.timtraining.pl/zarzadzanie-i-przywodztwo/

 7,474 total views,  3 views today

(Visited 639 times, 1 visits today)