Rozwiązania Biznesowe Tim Training, czym się wyróżniają?

Rozwiązania Biznesowe Tim Training, czym się różnią od propozycji innych firm?

Kto:

 CIA, Bank Rezerw Federalnych USA, Silicon Graphics, Walt Disney co., w Polsce na przykład:  Narodowy Bank Polski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa: Rozwoju Regionalnego, Edukacji Narodowej, Środowiska, MSWiA; Deutsche Bank P.B ,Hochland, Colep, Aegon, Polkomtel, Orlen, Bayer, Avon, Daimler Chrysler, Izby Celne, PGNiG S.A., Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., KUKE S.A., PZU S.A., J&P AVAX S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wojsko Polskie.

To tylko kilka z organizacji, które swój sukces w dużej części zawdzięczają znakomitym rozwiązaniom, stworzonym przez współczesnych badaczy osobowości,  a także zbudowanych na tej wiedzy narzędziom  SMART9.  

Organizacje te nieustannie wykorzystują dobrodziejstwa  typologii zachowań jako narzędzie szybkiego, efektywnego rozwoju umiejętności oraz motywacji jednostek i zespołów. Zaczynając od preselekcji przez lepsze zrozumienie i poprawę komunikacji, a skończywszy na zarządzaniu,  motywowaniu i inspirowaniu do rozwoju, budują sprawne, otwarte na zmiany struktury, mogące sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom otoczenia organizacje.

Wdrażanie naszych Rozwiązań Biznesowych powoduje:
Narzędzia SMART9
Narzędzia SMART9

 7,139 total views,  1 views today

(Visited 39 times, 1 visits today)