SZKOLENIE Kontroling personalny. Jak efektywnie zarządzać kapitałem ludzkim?


KATEGORIE
ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | ROZWÓJ PRACOWNIKA

 

klocek bardzo dużyKONTROLING PERSONALNY.
JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ KAPITAŁEM LUDZKIM?nowosccccc

SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

czasCZAS TRWANIA

1 dzień

 

KORZYSCICele szkolenia:

 

 • zrozumienie korelacji pomiędzy efektywnością obszaru HR, a osiąganiem celów przez organizację
 • poznanie narzędzi kontrolingu w obszarze HR oraz nabycie umiejętności ich zastosowania
 • pozyskanie umiejętności formułowania celów i doboru oraz liczenia mierników w obszarze HR dostosowanych do rodzaju organizacji

 

katalogNajważniejsze punkty programu:

 

 1. Wprowadzenie.
  1. cele w przedsiębiorstwie
  2. co tworzy wartość przedsiębiorstwa?
 2. Co to jest kontroling?
  1. definicja i istota kontrolingu
  2. rodzaje kontrolingu
 3. Kontroling personalny a strategia organizacji.
  1. co to jest strategia?
  2. misja, wizja i cele organizacji
  3. operacjonalizacja strategii
  4. kluczowa rola czynnika ludzkiego w opracowaniu i realizacji strategii
  5. narzędzia analizy strategicznej – analiza SWOT dla funkcji HR
 4. Cele i mierniki (KPI).
  1. definiowanie celów
  2. kaskadowanie celów i ich rodzaje
  3. mierniki i ich rodzaje
  4. prawidłowy dobór mierników
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu BSC.
  1. strategia w 4 perspektywach BSC
  2. mapa celów i karty wyników
  3. wpływ perspektywy „uczenia się” na wyniki firmy
 6. Tworzenie mierników w poszczególnych obszarach HR.
  1. mierniki w obszarze planowania zatrudnienia
  2. mierniki w obszarze rekrutacji
  3. mierniki w obszarze szkoleń
  4. mierniki w obszarze wydajności pracy
  5. mierniki w obszarze czasu pracy
  6. mierniki w obszarze motywacji
 7. Powtórzenie i podsumowanie.
PROWADZACYProwadzący szkolenie:
PIOTR SZCZUROWSKI

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,632 total views, 2 views today

(Visited 95 times, 1 visits today)