SMART9 ac/dc ASSESSMENT & DEVELOPMENT

Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA


sm9 ac dc

DO KOGO SKIEROWANE JEST NARZĘDZIE?

Narzędzie skierowane jest głównie do organizacji, które pragną powiązać działania asesorskie z rozwojowymi w mniejszych grupach, w których dokonano już badań przesiewowych metodami testów elektronicznych lub jednodniowymi assessment center. Jest to także znakomite narzędzie dla tych organizacji, które doszły do wniosku, iż tradycyjne assessment center nie zdały u nich egzaminu. Osoby z większą wrażliwością emocjonalną, która jest źródłem kreatywności, są eliminowane lub niedoceniane, gdyż często nie potrafią współzawodniczyć lub działać w silnym stresie. Zwykle kandydaci z wysoką odpornością na stres uzyskują najlepsze wyniki podczas sesji assessment. Nie na wszystkich stanowiskach taka odporność jest wymagana i nie zawsze idzie w parze z potencjałem inteligencji emocjonalnej uczestnika, która jest pożądana w wykonywaniu całego szeregu zadań w organizacji.

JAK PRZEBIEGA PROCES AC/DC

W zależności od zleceniodawcy proces AC/DC składa się z dwudniowego warsztatu zbliżonego do SMART9 TALENT D&D, w którym uczestnicy przechodzą trójetapowe badanie w grupie 6 -10 osób. Na warsztacie pojawiają się także zadania, które uświadamiają uczestnikom ich silne i słabe strony. Każdy z uczestników buduje własny program rozwojowy, który ma wzmocnić jego silne strony i zniwelować słabe. Podczas dwugodzinnych, indywidualnych spotkań coachingowych z trenerami- asesorami, uczestnicy otrzymują wytyczne, jakie dodatkowe umiejętności muszą uzupełnić. Opcjonalnie, dla całej lub części grupy, może zostać zaproponowane sprofilowane szkolenie uzupełniające. W ciągu dwóch tygodni przeprowadzone jest assessment center, z zadaniami, które zarówno uwzględniają naturalny poziom stresu, jak też umożliwiają osobom mniej odpornym na stres wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Każdy z Uczestników, po całym cyklu, spotyka się z asesorem, który przedstawia wyniki procesu w trakcie jednogodzinnego spotkania. Procedura może być modyfikowana w zależności od potrzeb organizacji. 

JAKIE SĄ EFEKTY PROCESU

Raporty, które powstają po procesie AC/DC całościowo uwzględniają pracę uczestnika podczas pierwszego warsztatu, rezultat spotkań coachingowych, jak i wyniki AC. Asesorzy dokonują ocen, uwzględniając zarówno wyniki AC, jak i obserwacje, które mogą prowadzić do wnikliwych konkluzji – na przykład mogą sugerować duży potencjał uczestnika w różnych obszarach, blokowany jednak przez nadmierny poziom stresu lub działanie presji czasowej. Takie wnioski umożliwiają pracodawcy pełniejsze wykorzystanie potencjału także osób mniej odpornych na stres. 

JAK WYGLĄDA RAPORT Z AC/DC

Raport jest konstruowany w pełni autorsko, przez asesorów, bez użycia szablonów. Jego zakres jest uzgadniany ze zleceniodawcą w zależności od celu badania. Są to jednak zwykle formy mało rozbudowane, po to, aby uczestnik i jego przełożony, posiedli konkretne informacje i wytyczne rozwojowe. Warunki panujące we współczesnym biznesie zwykle nie dają przełożonemu możliwości studiowania nazbyt obszernych opracowań a pracownikowi umykają rozległe i ogólne obserwacje oraz wnioski z nich płynące. Wyniki licznych badań pokazują, że krótkie formy z konkretnymi zaleceniami są znacznie bardziej efektywne i przełożony a także pracownik, chętniej do nich sięgają po zakończeniu procesu. Opracowania książkowe są zwykle odkładane na półkę i po pewnym okresie uczestnik badania zapomina o wytycznych rozwojowych. SMART9 zwykle niweluje ten problem.


Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA

8,736 total views, 2 views today

(Visited 440 times, 1 visits today)