ROZWÓJ PRACOWNIKA

LISTA SZKOLEŃ

katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE CZASEM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesZARZĄDZANIE STRESEM W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesINTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesASERTYWNA I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesPREZENTACJA PRZED GRUPĄ


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesBADANIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO OSOBOWOŚCI PRACOWNIKA W ASPEKCIE ZAWODOWYM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNE NEGOCJACJE W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWYWIERANIE WPŁYWU I MANIPULACJE W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesKREATYWNOŚĆ W BIZNESIE – JAK PODNIEŚĆ KREATYWNOŚĆ WŁASNĄ I ZESPOŁU


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesBUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesPREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesKOMUNIKACJA W BIZNESIE – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWOMAN POWER – KOBIETA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSKUTECZNE PREZENTACJE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWSPÓŁPRACA W ZESPOLE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesJĘZYK UBIORU CZYLI JAK CIĘ WIDZI KLIENT – wykład interaktywny + konsultacje indywidualne dla pracowników


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesPODSTAWOWA STRATEGIA SPRZEDAŻY – Część 1 – wg. metodologii MSS – Method of Strategic Sales


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSTRATEGIA SPRZEDAŻY – Część 2 – Sprzedaż do Rozproszonych Struktur Decyzyjnych oraz
Strategie Pracy z Konkurencją w Organizacji Klienta – wg metodologii MSS – Method of Startegic Sales


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSTRATEGIA SPRZEDAŻY – Część 3 – SPRZEDAŻ DO ROZPROSZONYCH STRUKTUR DECYZYJNYCH oraz
Strategie Pracy z Konkurencją w Organizacji Klienta – wg metodologii MSS – Method of Startegic Sales


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSPRZEDAŻ STRATEGICZNA – Część 4
SKUTECZNA SPRZEDAŻ USŁUG I ROZWIĄZAŃ DLA BIZNESU
Prowadzenie Rozmów typu „Business Development” –
wg metodologii MSS – Method of Strategic Sales


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSZTUKA PREZENTACJI
Budowanie stanu ciekawości i zainteresowania tematem w grupie oraz prezentowanie informacji i przekonywanie grupowe


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesKONTROLING PERSONALNY.
JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ KAPITAŁEM LUDZKIM?


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesFINANSE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH, CZYLI JAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSKUTECZNE NEGOCJACJE HANDLOWE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSTRUCTOGRAM® – Klucz do poznania siebie


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSTRUCTOGRAM® Klucz do poznania klienta


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesTRIOGRAM® – Klucz do poznania innych


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesFIRMOWY DRESS CODE – warsztat


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesJĘZYK UBIORU CZYLI JAK CIĘ WIDZI KLIENT – warsztat


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesJAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE? FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW


6,537 total views, 1 views today

(Visited 609 times, 1 visits today)