SZKOLENIA
Administracja Publiczna

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – LISTA SZKOLEŃ

belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaKierownik – SMART9 Menedżer – zindywidualizowane i praktyczne narzędzia kierowania pracownikami.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaLidership w administracji publicznej – zindywidualizowane narzędzia budowy umiejętności i autorytetu w przewodzeniu ludziom.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaZarządzanie czasem i efektywność osobista w praktycznych narzędziach SMART9 Time Management.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaZarządzanie stresem w urzędzie i trening antystresowy – indywidualne stresory i narzędzia walki z nimi.

realizowane także jako szkolenie otwarte


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaAkademia rozwoju potencjału urzędnika administracji publicznej.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaInteligentna komunikacja – praktyczne i zindywidualizowane narzędzia komunikacji.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaInfluence 9.0 Wywieranie pozytywnego wpływu i metody obrony przed manipulacją.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaMetody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój Work Life Balance & Development.

realizowane także jako szkolenie otwarte


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaPrezentacje i wystąpienia publiczne.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaKonflikt – sztuka przeciwdziałania, zarządzanie i rozwiązywania.


belka długa czerwonaSZCZEGOLY SZKOLENIA administracjaPraca z trudnym klientem w urzędzie administracji publicznej.


10,621 total views, 2 views today

(Visited 1 866 times, 1 visits today)