ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

LISTA SZKOLEŃ


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesTRENING MENEDŻERSKI w SMART9 – innowacyjne kierowanie personelem


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesAUTOMOTYWACJA I MOTYWACJA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesMANAGER MASTER


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesZAAWANSOWANE NARZĘDZIA EFEKTYWNEGO PRZYWÓDZTWA


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesZARZĄDZANIE ZESPOŁEM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesCOACHING MANAGERSKI


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesBUDOWANIE ZESPOŁU – TOP TEAM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesBUDOWANIE ZESPOŁU POPRZEZ GRY I STUDIA PRZYPADKU


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE CZASEM


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWYWIERANIE WPŁYWU I MANIPULACJE W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWOMAN POWER – KOBIETA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesAUTOMOTYWACJA W NAJNOWSZYCH NARZĘDZIACH


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA POCZĄTKUJĄCYCH MENEDŻERÓW


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesPRZYWÓDZTWO DLA POCZĄTKUJĄCYCH MENEDŻERÓW


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesINTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSKUTECZNE PREZENTACJE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesWSPÓŁPRACA W ZESPOLE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesFINANSE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH, CZYLI JAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSZTUKA PREZENTACJI
Budowanie stanu ciekawości i zainteresowania tematem w grupie oraz prezentowanie informacji i przekonywanie grupowe


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesKONTROLING PERSONALNY.
JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ KAPITAŁEM LUDZKIM?


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesJAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ ORGANIZACJĄ WYKORZYSTUJĄC KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (KPI)?


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNY MANAGER


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesSTRUCTOGRAM® – Klucz do poznania siebie


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesTRIOGRAM® – Klucz do poznania innych


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesEFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA


katalog belka 1SZCZEGOLY SZKOLENIAA biznesJAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE? FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW


7,248 total views, 2 views today

(Visited 800 times, 1 visits today)