SMART9 team – DIAGNOSTICS & DEVELOPMENT

Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA


sm9 team

DO KOGO SKIEROWANE JEST NARZĘDZIE

Narzędzie skierowane jest do organizacji, które chcą podwyższyć poziom efektywności zespołów. Podczas procesu szkolenia, odkrywany i rozwijany jest zróżnicowany potencjał indywidualności w grupie. Następnie naturalne predyspozycje jego członków są dostrajane do charakteru wykonywanych zadań. Poprzez budowę nowych, bardziej otwartych relacji komunikacyjnych, tworzy się nowa jakość współpracy w zespole. 

Narzędzie może być aplikacją wmontowaną w wiele szkoleń dotyczących zaawansowanego zarządzania i budowania zespołów, akademii managerskich, szkoleń z zaawansowanej komunikacji interpersonalnej, wywierania wpływu, sprzedaży, oraz wielu innych. 

JAK PRZEBIEGA PROCES SZKOLENIA

Przed szkoleniem wykonywane jest badanie ankietowe członków zespołu, które ma na celu diagnozę silnych oraz słabych stron zespołu oraz obszarów rozwojowych. W zależności od wyników badania ankietowego proponowany jest program szkolenia. W szkolenie wkomponowane jest trójetapowe badanie, podobne do stosowanego w SMART9 TALENT D&D, lecz jedynie w formie auto-analitycznej. Ma ono na celu ukazanie i zrozumienie różnych postaw oraz potencjału jednostek w zespole, które to w zależności od tematu szkolenia, podczas jego trwania, będą harmonizowane i rozwijane. Na szkoleniu zostaną wypracowane rozwiązania, będące celami rozwojowymi zespołu, ściśle zharmonizowane z celami jego członków. Szkolenia z aplikacją SMART9 różnią się od tradycyjnych ścisłym powiązaniem rozwiązań, z potrzebami rozwojowymi zespołu i jego członków. Na przykład w trakcie jednego szkolenia dotyczącego zarządzania sobą w czasie, różni uczestnicy mogą dostać odmienne wytyczne (ściśle dopasowane do ich realnych wyzwań i potrzeb zespołu), co do wdrażanych rozwiązań dotyczących efektywności osobistej. 

JAKIE KORZYŚCI NARZĘDZIE PRZYNOSI ZESPOŁOM

  • zmienia grupę ludzi w zespół,
  • usprawnia realizację celów,
  • przebudowuje relacje w zespole,
  • buduje atmosferę zrozumienia i współpracy,
  • wykorzystuje potencjał indywidualności w zespole,
  • usprawnia komunikację,
  • skokowo poprawia efektywność pracy zespołu,
  • zapobiega powstawaniu konfliktów,
  • obniża poziom stresu,
  • podwyższa poziom kreatywności.

 


Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA

 

9,067 total views, 2 views today

(Visited 397 times, 1 visits today)