9 milowych kroków do sukcesu zawodowego i osobistego z wykorzystaniem indywidualnych predyspozycji

AUTORZY: Tomasz Curlej, Mirosław Słowikowski

9 milowych kroków do sukcesu zawodowego i osobistego z wykorzystaniem indywidualnych predyspozycji

Wydawnictwo: Aha!

Poradnik dla pracowników, menadżerów, doradców zawodowych i każdego z nas. Książka ta różni się od wiekszości poradników biznesowych, gdyż nie oferuje jedynie podwyższenia poziomu umiejętności, ale sięga znacznie głębiej – do motywacji, zatorów rozwoju, w pełni indywidualnych predyspozycji załego spektrum osobowości.

 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i zawodowych.
 • Podnoszenie jakości komunikacji i poprawa przepływu informacji.
 • Budowa zdrowych relacji zawodowych i społecznych.
 • Zmiana stylu podejmowania decyzji na bardziej skuteczny.
 • Superwizja pracowników w celu lepszego wykorzystania ich indywidualnego potencjału.
 • Budowa zespołów twórczych i zadaniowych.
 • Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Efektywna konfrontacja ze stresem, ryzykiem i strachem.
 • Tworzenie koncepcji kreatywnego przywództwa.
 • Ujawnianie ukrytych możliwości i talentów jednostek oraz organizacji
 • Konstruowanie zintegrowanego środowiska w organizacjach.
 • Zmiana kultury pracy.

9,817 total views, 2 views today

(Visited 326 times, 1 visits today)