MARCIN WIĘCKOWSKI

Podczas pracy w administracji zajmował się i zajmuje doradztwem zakresu zamówień publicznych. Prowadził i prowadzi też szkolenia na zlecenie dla jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy pzp jak również dla Beneficjentów-realizatorów środków unijnych ( ponad 800h szkoleń).

marwieck

Jest praktykiem, był przewodniczącym komisji przetargowych, kontrolerem, doradcą jak również specjalistą ds. realizacji zamówień publicznych w dużym projekcie współfinansowanym z U.E promującym województwo warmińsko-mazurskie. Obsługuje też zamówienia publiczne w ramach umów zleceń w innych jednostkach.

W 2007 roku był powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do kontroli wydatkowania środków unijnych zakresie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów ZPORR i INTERREG na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2009 r. współpracował także z Biurem Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie również w zakresie kontroli prawidłowości realizacji zamówień publicznych w ramach Programów Regionalnych Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Prowadzi też audyty postępowań o zamówienia publiczne, ale także postępowań w ramach zamówień cywilnych realizowanych przez jednostki nie zobowiązane do stosowania pzp ale zobowiązane przy wydatkowaniu środków unijnych np. na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do realizacji wydatków zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Marcina wiedza praktyczna: (prowadzenie postępowań, kontrole postępowań) pozwala przedstawić rzetelne informacje uczestnikom szkoleń z możliwością ćwiczeń praktycznych a także dzielenie się bardzo potrzebnym doświadczeniem z wymienionego wyżej zakresu a także rzetelność doradcza, kontrola i obsługa postępowania o zamówienia publiczne.

9,200 total views, 2 views today

(Visited 746 times, 1 visits today)