PIOTR SZCZUROWSKI


Nauczyciel szkoleniowy i akademicki oraz doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC), oraz zarządzania przez cele i KPI.pioszcz

Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów, kontrolingu i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też BSC. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Jest doktorem nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.
Dotychczas szkolił menedżerów i specjalistów z takich firm jak: Credit Agricole Bank, EkoWodrol, GOP Beta, KZWM Ogniochron, Lakma Strefa, Marwit, OLPP, OST Gromada, PRS Wschód, PSO Maskpol, Stalprodukt Serwis, Stovit Group, ULMA Construccion, Wago Elwag, ZCh Police i in.

Piotr Szczurowski – ARTYKUŁY
hand-drawn-blue-arrowBudowa systemu zarządzania przez cele i KPI


11,058 total views, 2 views today

(Visited 1 284 times, 1 visits today)