SZKOLENIE
Akademia rozwoju potencjału urzędnika administracji publicznej.

 

do kogo skierowaneADRESAT: Pracownicy administracji publicznej, którzy chcą odkryć i wzmocnić swój naturalny potencjał.

 

CELE: Intensywny warsztat rozwojowy ma na cele odkrycie i wzmocnienie naturalnego potencjału rozwojowego każdego człowieka w sferze zawodowej i osobistej. Przy pomocy narzędzi diagnostycznych zostaną określone cechy silne i naturalne predyspozycje do realizacji celów, połączone z indywidualnymi motywatorami i predyspozycjami. Zidentyfikowane słabe strony zostaną zniwelowane przy pomocy wytycznych rozwojowych i programu zmian. Celem głównym jest rozwój w sferze zawodowej umożliwiający kontynuowanie kariery w administracji publicznej i poza nią oraz wzmocnienie możliwości awansu.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin
1. Blokady w rozwoju efektywności osobistej w postaci przekonań i skryptów osobowościowych w tym:

 • obawa przed porażką,
 • lęk przed zmianą,
 • indywidualne przekonania o możliwościach rozwoju lub ich braku.

2. Metody przekraczania ograniczeń-skuteczne narzędzia.

3. Case Study – Badanie indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników w zakresie potencjału zawodowego, wykonywanych zadań, potencjału nieujawnionego (w oparciu o SMART9)

 • badanie testowe,
 • analiza opisów świadomych schematów i predyspozycji,
 • analiza nieświadomych schematów indywidualnych działań i odkrywanie potencjału indywidualnego,
 • mistyfikacje kierujące rozwojem zawodowym i osobistym.

4. Predyspozycje oboczne- co nas przeraża lub pociąga w rozwoju i dlaczego.

5. Cztery poziomy rozwoju potencjału indywidualnego:

 • patologii,
 • kryzysu,
 • stagnacji,
 • skokowego rozwoju.

6. Budujemy indywidualne programy rozwojowe – ścieżki karier w zakresach:

 • rozwój zawodowy i preferencje zawodowe,
 • rozwój osobisty,
 • przekraczanie własnych ograniczeń komunikacyjnych,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • lepsze zarządzanie sobą w czasie,
 • równoważenie ośrodków inteligencji.

7. Budujemy zrównoważone poczucie wartości i asertywność.

8. Odwaga we wprowadzeniu zmian , branie odpowiedzialności za własny rozwój.

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

belkaZamówienie szkolenia może odbyć się zarówno poprzez KSAP u Kierownika Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl lub poprzez TiM Training tim@timtraining.pl


Cena szkolenia zamawianego poprzez KSAP jak i TiM Training jest zbliżona.

 

2,324 total views, 1 views today

(Visited 429 times, 1 visits today)