Szkolenie FINANSE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | ROZWÓJ PRACOWNIKA

MEGA KLOCEKFINANSE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH, CZYLI nowoscccccJAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE

SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

 

KORZYSCICELE SZKOLENIA

 

• Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na stanowiskach zarządczych,
• zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych i pozafinansowych,
• zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.

 

katalogNAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU

 

1. Główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.2. Podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów.3. Sprawozdanie finansowe.

 • bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej.
 • rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów.
 • rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

4. Analiza sprawozdania finansowego.

 • analiza wstępna.
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności).
 • analityczne punkty odniesienia.

5. Analiza i wycena rynkowa przedsiębiorstwa.

 • kapitał intelektualny i sposoby jego pomiaru.
 • wskaźniki rynku kapitałowego.
 • pełny koszt kapitału.

6. Wynik finansowy.

 • kategorie wyniku finansowego.
 • zjawisko dźwigni operacyjnej.
 • wpływ różnych elementów na wynik finansowy.

7. Podstawy matematyki finansowej.

 • rodzaje stóp procentowych.
 • rodzaje kapitalizacji odsetek.
 • wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.

8. Metody oceny opłacalności inwestycji.

 • definicja oraz rodzaje inwestycji.
 • elementy składowe inwestycji.
 • proste metody oceny opłacalności inwestycji.
 • dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.

 

PROWADZACYProwadzący szkolenie:
PIOTR SZCZUROWSKI

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,989 total views, 2 views today

(Visited 94 times, 1 visits today)