SZKOLENIE
Kierownik – SMART9 Menedżer – zindywidualizowane i praktyczne narzędzia kierowania pracownikami.

 

do kogo skierowaneADRESAT: kierownicy, dyrektorzy i menedżerowie administracji publicznej

 

CELE: Używając nowoczesnych narzędzi uczestnicy sprecyzują swój naturalny styl przewodzenia ludziom oraz stworzą program rozwoju silnych stron i pokonywania wyzwań. Wdrożą w życie najskuteczniejsze zasady kierowania personelem ze szczególnym naciskiem na umiejętności targetowanego delegowania obowiązków. Nauczą się rozpoznawać potencjał pracowników tak, aby wyznaczać im cele zharmonizowane z ich kompetencjami oraz potencjałem i naturalnymi zdolnościami. Uczestnicy będą potrafili odblokowywać potencjał motywacyjny swoich podwładnych i wzmacniać ich zaangażowanie poprzez zastosowanie indywidualnych motywatorów.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin

1. Wyzwania stojące przed menedżerami:

 • czy istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje kierownika?
 • jakie indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
 • kierownik fachowiec czy kierownik lider – a może jest wspólny mianownik?

2. SMART9 MANAGEMENT DIAGNOSTICS – badanie indywidualnego profilu zarządzania ludźmi:

 • potencjał menedżerski – indywidualne mocne strony i wyzwania,
 • świadome i nieświadome działania,
 • proces podejmowania decyzji,
 • mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy.

3. „ ZNAM MOICH LUDZI” (case study) menedżerowie nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 TEAM zdeterminowane przez:

 • predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań,
 • metody wyznaczania i egzekwowania celów,
 • indywidualne motywatory,
 • potencjał rozwojowy pracownika.

4. Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne:

 • test – czy potrafię delegować oraz dyskusja panelowa nad wynikami,
 • zadania a kompetencje – jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania zgodnie z jej potencjałem i motywatorami,
 • jak i od kogo egzekwować delegowane zadania – kontrola i rozliczanie oraz informacja zwrotna.

5. Gra zespołowa – „ Urząd”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji w zakresie komunikacji, wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji i umiejętności menedżerskich.

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

Zamówienie szkolenia odbywa się poprzez TiM Training tim@timtraining.pl

1,867 total views, 2 views today

(Visited 209 times, 1 visits today)