SZKOLENIE
Konflikt – sztuka przeciwdziałania, zarządzanie i rozwiązywania.

 

do kogo skierowaneADRESAT: Kadra kierownicza administracji publicznej.

 

CELE: Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać otwarte i ukryte źródła konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi. Będą zarządzali konfliktem poprzez zastosowanie zindywidualizowanych metod. Wykorzystają konflikt do rozwoju siebie i grupy. Nauczą się technik rozwiązywania konfliktów w procesie negocjowania. Poznają techniki manipulacyjne stosowane w konflikcie i nauczą się skutecznie bronić przed nimi. Przećwiczą wszystkie nowe umiejętności w praktycznych sytuacjach, wziętych z codziennej rzeczywistości. Nauczą się rozwiązywać konflikty na liniach pracownik – pracownik, przełożony – pracownik, pracownik – przełożony, pracownik – klient.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin

1. Definicja konfliktu.

2. Kiedy powstaje konflikt – prawdopodobieństwo wystąpienia.

3. Czy konflikt jest zjawiskiem negatywnym, czy pozytywnym – dyskusja i szukanie rozwiązań.

4. Pozytywne strony konfliktu- czyli jak przeramować konflikt na rozwój jednostki, zespołu, relacji – dyskusja w podgrupach.

5. Struktura konfliktu w sferach:

  • wartości,
  • relacji,
  • danych,
  • interesów,
  • struktury.

6. Ankieta – style zarządzania konfliktami zadanie indywidualne:

  • dyskusja nad wynikami z ankiety

7. Podstawowe założenia ludzi w konflikcie.

8. Fazy konfliktu (utajona, ujawniona, kulminacja, wyciszenie, porozumienie).

9. Techniki rozwiązywania konfliktów według Kratochvila.

10. Sposoby rozwiązywania konfliktów według Thomasa.

11. Niezbędne umiejętności w rozwiązywania i przeramowania konfliktów.

12. 7 kroków w rozwiązywaniu każdego konfliktu.

13. Jak rozwiązywać konflikty przy pomocy negocjacji:

  • przydatne techniki negocjacyjne w rozwiązywaniu konfliktów,
  • cechy dobrego negocjatora lub mediatora w konflikcie,
  • „przykazania” negocjatora w konflikcie.

14. Różnorodne techniki negocjacyjne i manipulacyjne w konfliktach – jak stosować, jak się bronić.

15. Improwizowane scenki z codziennego życia urzędu, jako podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

belkaZamówienie szkolenia może odbyć się zarówno poprzez KSAP u Kierownika Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl lub poprzez TiM Training tim@timtraining.pl


Cena szkolenia zamawianego poprzez KSAP jak i TiM Training jest zbliżona.

 

2,200 total views, 1 views today

(Visited 209 times, 1 visits today)