Szkolenie SZTUKA PREZENTACJI


KATEGORIA ROZWÓJ PRACOWNIKA | ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE | ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | OBSŁUGA KLIENTA

MEGA KLOCEKSZTUKA PREZENTACJInowosccccc

Budowanie stanu ciekawości i zainteresowania tematem w grupie oraz prezentowanie informacji i przekonywanie grupowe

SZKOLENIE DEDYKOWANE

KORZYSCIPodstawowe założenia treningu

Nie każdy rodzi się prezenterem i showman’em, ale większość z nas może się na tyle nauczyć tej sztuki, aby dobrze się czuć mówiąc przekonywująco do grupy ludzi. Możliwe jest nauczenie się takiego przygotowania i poprowadzenia swojego wystąpienia, aby było ono interesujące i przekonywujące dla większości słuchaczy. Są to właściwie trzy podstawowe grupy umiejętności: utrzymanie własnego dobrego stanu i zbudowanie oraz konsekwentne rozbudzanie ciekawości i pogłębianie zrozumienia wśród słuchaczy.

Jest wiele szkoleń, na których obiecuje się nauczenia sztuki prezentacji. Czym, zatem to szkolenie różni się od innych? U jego podstaw leży NeuroLingwistyczne Programowanie™, które łączy w sobie psychologię komunikacji, lingwistykę i zrozumienie prawidłowości ludzkiej percepcji. Wiedza ta pozwala w znacznym stopniu podnieść skuteczność komunikacji, gdyż opiera się na sprawdzonych wzorcach lingwistycznych i psychologicznych w sztuce przekonywania, które zostały wyłonione u najefektywniejszych prezenterów i „przekonywaczy” XX wieku. Dlatego też rozwiniemy umiejętności związane z przekonywaniem całych grup słuchaczy.

Zajmiemy się też prawidłowościami, które żądzą ludzką percepcją. Odpowiemy na pytanie, w jaki sposób należy przygotować i przedstawić informację, aby była zrozumiała dla wszystkich odbiorców. W zakresie sposobów przyswajania informacji i budowania zrozumienia istnieją różne preferencje, które powinniśmy uwzględnić, aby uzyskać zamierzony efekt.

Uwzględniając prawidłowości leżące u podstaw ludzkiej percepcji można przygotować materiał, którego prezentacja poprowadzi widzów, w naturalny sposób, w stronę zrozumienia i zbudowania przekonania o konieczności proponowanych działań. Unikając szumu informacyjnego, zaciemniania obrazu i chaosu wykładanego tematu idziemy pewnie ścieżką wyznaczoną przez podstawowe strategie przyswajania informacji.

Ten kurs różni się od innych podejść do zagadnienia prezentacji tym, iż bazuje na odkryciach sposobów przyswajania i przetwarzania informacji dokonanych przez twórców NeuroLingwistycznego Programowania™. Nie jest zbiorem ogólnych postulatów poprawnego wypowiadania się, lecz stanowi dobrze zdefiniowaną strategię przekonywania grupowego.

uczestnicyKorzyści dla uczestnika:

Dzięki temu treningowi uczestnicy dowiedzą się i wypróbują w praktyce, jak panować nad własnymi emocjami po to, aby móc zapanować nad emocjami grupy. Jak wzbudzać pozytywne emocje, jak korzystać z pozytywnych skojarzeń, jak budować wśród słuchaczy motywację do proponowanych działań, jak wreszcie proponować działania i przekonywać, że są konieczne. Na te wszystkie zagadnienia mamy konkretne odpowiedzi: dzięki NeuroLingwistycznemu Programowaniu™. Proponujemy dobrze zdefiniowane strategie działania oraz możliwość przećwiczenia ich w praktyce, a także udzielenia indywidualnego coachingu, dzięki któremu łatwiej uczestnicy będą rozwijali swoje zdolności.

Dzięki uczestnictwu w tym treningu można dowiedzieć się i wypróbować w praktyce, jak należy prezentować informacje, aby docierały najprostszą drogą do odbiorców. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie dowody muszą przygotować, aby móc obronić stawiane w czasie prezentacji tezy. Co więcej, nauczą się, jak prowadzić dyskusję w grupie tak, aby unikać pułapek i uzyskać akceptację większości uczestników spotkania. Dowiedzą się również, jak dostosować umiejętność radzenia sobie z obiekcjami do sytuacji grupowej. Uzyskają indywidualny coaching od doświadczonych prezenterów, dzięki którym dowiedzą się, jak mogą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

katalogProgram szkolenia:

Oto mikrostrategie przekonywania grupowego oraz podstawowe reguły dobrego prezentowania informacji, które wypróbujemy i rozwiniemy w praktycznym działaniu. Każdy z uczestników szkolenia, będzie mógł sprawdzić we własnym doświadczeniu, o ile łatwiej może przekonać słuchaczy, gdyż ułoży i przeprowadzi własną prezentację na wybrany temat stosując się do poniższych reguł:

Strategie budowania pozytywnego nastawienia u słuchaczy – pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz.

 • Zanim zaczniemy mówić do grupy słuchaczy powinniśmy zadać sobie trud i spojrzeć na prezentowany temat ich oczami. Jest to konieczne po to, by dowiedzieć się, z jakich założeń wychodzą słuchając wystąpienia na dany temat. Ich założenia działają jak filtry percepcyjne – niektóre informacje są przez te „filtry” wyolbrzymiane, inne usuwane. Uwzględnienie w swoim wystąpieniu wstępnych założeń słuchaczy pozwoli łatwiej poprowadzić ich w stronę nowych rozwiązań i decyzji.
 • W ramach tej części szkolenia prezentujemy sposoby budowania pozytywnego nastawienia u słuchaczy, dzięki którym możemy uzyskać wiarygodność i zgodę na wysłuchanie naszej prezentacji.

 

Strategie budowania ram znaczeniowych prezentacji – zanim usłyszą, co chcesz im powiedzieć, od razu muszą wiedzieć, że to jest ważne.

 • Warto zadbać o zbudowanie pozytywnego nastawienia nie tylko do osoby prezentera, ale także do samego tematu prezentacji. Jeśli słuchacze, zanim usłyszą konkretne informacje, będą wiedzieli, że opłaca im się uważnie słuchać, gdyż sprawa jest dla nich osobiście bardzo ważna, wtedy ich uwaga i zaciekawienie podwoją się.
 • W tym miejscu prezentujemy sposoby budowania ram znaczeniowych prezentacji, dzięki czemu ciekawość słuchaczy narasta.

Dwa kierunki motywacji – gdy usłyszą, o czym chcesz mówić, będą się zastanawiać, w jaki sposób to ich dotyczy.

 • Słuchacze muszą poczuć wagę tematu i w oparciu o konkretne przykłady zrozumieć, że istnieją realne powody, dla których warto zrobić to, do czego ich namawiasz. Sposób prezentowania w tym miejscu powinien być bardzo sugestywny, a przez to motywujący do podjęcia sugerowanych działań w danej sprawie.
 • Uczymy, jak uruchamiać oba kierunki motywacji u słuchaczy – zarówno motywację unikania, jak i motywację dążenia.

 

Język sugestywny – nie wystarczy, że to usłyszą, muszą to sobie wyobrazić i poczuć.

 • Chcąc motywować, a więc wzbudzać emocje, nie wystarczy wiedzieć, co powiedzieć – trzeba wiedzieć, jak to powiedzieć.
 • Uczymy języka sugestywnego, który czyni naszą wypowiedź bardziej plastyczną, bardziej emocjonalną.

 

Trzy sposoby budowania przekonań – teraz, kiedy już wiedzą, dlaczego to jest takie ważne, będą się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, jak mówisz.

 • Emocje trwają chwilę, ale przekonania, które w oparciu o nie budujemy mogą trwać całe lata. Wiedza, w jaki sposób ludzie budują przekonania pozwala przygotować taki sposób podania informacji, który ułatwia słuchaczowi wyrobienie sobie właściwego przekonanie na dany temat.
 • Uczymy tego, jakich informacji oraz w jaki sposób podanych ludzie potrzebują, aby wyrobić sobie przekonanie na dany temat.

 

Prezentacja modelu – pozwól im od razu zobaczyć ideę.

 • Obraz wart jest tysiąca słów. Dlatego, aby słuchacze mogli łatwiej zrozumieć sposób działania tego, do czego chcesz ich namówić, muszą zobaczyć model tego, o czym mówisz.
 • Uczymy sposobów wizualnego prezentowania informacji.

 

Prezentacja strategii – powiedz, co konkretnie, krok po kroku mają robić, aby odnieść sukces.

 • Dla wielu osób instrukcje są ważniejsze niż idee. Dlatego zadbaj o to, aby Twoi słuchacze na pewno wiedzieli, co konkretnie należy zrobić, żeby osiągnąć ten efekt, o który im chodzi.
 • Uczymy sposobów budowania i prezentowania strategii działania.

 

PROWADZACYProwadzący szkolenie:
WOJCIECH ZATORSKI

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,573 total views, 2 views today

(Visited 218 times, 1 visits today)