Szkolenie JAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE? FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW


KATEGORIE ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | ROZWÓJ PRACOWNIKA | ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE

 

KLOCEK DUZYJAK ZROZUMIEĆ FINANSE FIRMY I WPŁYWAĆ NA JEJ WYNIKI FINANSOWE? FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

 

Kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy.

 

CZAS TRWANIA

1 Dzień

katalogPROGRAM SZKOLENIA

 
1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa.

  a. główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  b. podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów.
  c. podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).

2. Sprawozdanie finansowe.

  a. składowe sprawozdania finansowego.
  b. bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej.
  c. rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów.
  d. rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

3. Analiza sprawozdania finansowego.

  a. analiza wstępna.
  b. analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego, przepływów pieniężnych).
  c. analityczne punkty odniesienia.

4. Wynik finansowy.

  a. kategorie wyniku finansowego – księgowe i ekonomiczne.
  b. rachunek kosztów a wynik finansowy.
  c. dźwignia operacyjna.
  d. wpływ różnych elementów na wynik finansowy.

5. Metody oceny opłacalności inwestycji.

  a. definicja oraz rodzaje inwestycji.
  b. elementy składowe inwestycji.
  c. proste metody oceny opłacalności inwestycji.
  d. dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.


6. Podsumowanie i powtórzenie.

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355 | (22) 219 69 19  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,853 total views, 2 views today

(Visited 88 times, 1 visits today)