SZKOLENIE
Lidership w administracji publicznej – zindywidualizowane narzędzia budowy umiejętności i autorytetu w przewodzeniu ludziom.

 

do kogo skierowaneADRESAT: Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie średnich i dużych zespołów z większym doświadczeniem.

 

CELE: Lider powinien posiadać wiedzę, umiejętności i charyzmę. Uczestnicy, wykształcą i rozwiną niepowtarzalne, indywidualne cechy przywódcze, wykorzystując wyniki badań i obserwacji z ostatnich dwudziestu lat, które trenerzy prowadzący szkolenie opublikowali w trzech bestsellerach rynkowych. Uczestnicy poznają zasady skutecznego wywierania wpływu na podwładnych, wykształcą nawyki efektywnego ich wykorzystania. Szkolenie pozwoli na pełny rozkwit naturalnego i unikalnego potencjału lidera.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin

1. Cechy nowoczesnego lidera w administracji publicznej.

  • własny styl zarządzania ludźmi.

2. 80/20 – koincydencja Pareto (80% liderów przeciętnych i 20% świetnych przywódców)

  • 20/80 – dlaczego tylko 20% menedżerów wypracowuje swój indywidualny styl przywódczy i stanowi elitę.

3. Określenie indywidualnego stylu przywództwa SMART9 LIDERSHIP

  • silne i słabe strony indywidualnych predyspozycji,
  • kształtowanie programu indywidualnych zdolności przywódczych – uczestnicy zbudują indywidualne programy rozwojowe.

4. Oddziaływania motywacyjne i komunikacyjne przywódcy:

  • sens komunikacji lidera – po co, co, jak, w jakim celu, do kogo,
  • „dobra rozmowa” lidera i jej etapy,
  • informacja zwrotna i jej rola w przywództwie,
  • budowa i prezentacja celów pracownikom.

5. „Made to stick”- siła oddziaływania, siła perswazji i narzędzia wywierania indywidualnego i grupowego wpływu:

  • budowa charyzmy poprzez umiejętności miękkie,
  • zindywidualizowane narzędzia komunikacji lidera w modelu SMART9 – pigułki wiedzy.

6. Uczestnik tworzy program wdrożeniowy wzmacniania umiejętności przewodzenia ludziom.

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

belkaZamówienie szkolenia może odbyć się zarówno poprzez KSAP u Kierownika Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl lub poprzez TiM Training tim@timtraining.pl


Cena szkolenia zamawianego poprzez KSAP jak i TiM Training jest zbliżona.

 

4,101 total views, 4 views today

(Visited 128 times, 1 visits today)