SZKOLENIE
Zarządzanie czasem i efektywność osobista w praktycznych narzędziach SMART9 Time Management.

do kogo skierowane

ADRESAT: wszyscy pracownicy administracji publicznej.

 

CELE: Szkolenie jest warsztatem najnowszej generacji. Spośród szkoleń o tej tematyce wyróżnia je specyficzna metoda szkoleniowa SMART9, która zapewnia każdemu uczestnikowi rozwój indywidualnych narzędzi zarządzania sobą w czasie, ściśle dostosowanych do jego predyspozycji osobowości. Tradycyjne szkolenia zwykle nie rozróżniają indywidualnego potencjału efektywności osobistej, przez co szereg nowych umiejętności w praktyce nie jest wykorzystywana. Na naszym szkoleniu uczestnik zdiagnozuje swoje nawyki obniżające efektywność zawodową i osobistą oraz uzupełni braki przy pomocy zestawu specjalistycznych narzędzi. Taki system szkolenia pozwala lepiej dostosować narzędzia do predyspozycji uczestnika, przez co efektywność zarządzania sobą w czasie wzrośnie w sposób skokowy.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin
1. Dlaczego zasady zarządzania czasem często nie są stosowane w praktyce:

 • niezgodności z naszym stylem pracy i życia,
 • wymuszanie na sobie stosowania sztywnych reguł,
 • różnice między „zarządzaniem czasem” , „zarządzaniem sobą w czasie”, oraz najnowszą generacją percepcji czasu, którą jest „efektywność indywidualna” zależna od niespecyficznych predyspozycji każdego człowieka,

2. Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem?

 • „pożeracze czasu”,
 • uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”,
 • w jaki sposób można alokować czas,
 • różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu.

3.Efektywność osobista jako podstawa najefektywniejszego wykorzystania czasu:

 • badanie SMART9 TIME MANAGEMENT DIAGNOSTIC TOOL, w którym każdy z uczestników rozpozna blokady mogące zakłócać jego indywidualną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie między innymi:

– indywidualne nawyki i przyzwyczajenia, skrypty działań, nieuświadomione napędy i motywatory,

– procedury wykorzystania czasu.

4. Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków:

 • reguła Pareto – alokowanie czasu tak, aby realizować ważne zadania bez zwłoki,
 • metoda ABC – czynności najważniejsze i podlegające delegowaniu,
 • macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych.
 • ustalanie celów według precyzyjnych kryteriów – metoda SMART,
 • reguły skutecznego planowania.

5. Indywidualny plan działania na okres 3 miesięcy po szkoleniu, przygotowany w oparciu o wytyczne rozwojowe i wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje zdobyte na szkoleniu.

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

belkaZamówienie szkolenia może odbyć się zarówno poprzez KSAP u Kierownika Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl lub poprzez TiM Training tim@timtraining.pl


Cena szkolenia zamawianego poprzez KSAP jak i TiM Training jest zbliżona.

 

2,404 total views, 2 views today

(Visited 551 times, 1 visits today)