Szkolenie
WOMAN POWER – KOBIETA W BIZNESIE


KATEGORIE ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | ROZWÓJ PRACOWNIKA

KLOCEK DUZYWOMAN POWER – KOBIETA W BIZNESIE

SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

KORZYSCICELE I ZAKRES SZKOLENIA

Sytuacja kobiet we współczesnym biznesie, zwłaszcza w Polsce, jest tylko z pozoru zbliżona do roli mężczyzn. Abstrahując  od skrajnych przypadków mobbingu, czy zachowań szowinistycznych, w dużej części firm kobieta, o znacznie wyższych kompetencjach, niż mężczyzna ma mniejsze szanse na wysokie stanowisko, czy podobne wynagrodzenie. Nasz program „TiM Training jest kobietą” wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które czekają kobiety we współczesnym biznesie. Stanowi dla nich wparcie i wzmocnienie umiejętności, które pozwolą na stanięcie do konkurencji z mężczyznami z równej pozycji.

 

katalogPRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA

Przedstawiane poniżej zagadnienia stanowią jedynie przykładowe składowe programu szkoleniowego, który budujemy wyłącznie o zbadane potrzeby szkolonej grupy:

 • Współczesna kobieta w biznesie – zaskakujące działanie zasady Pareto – 20 % pracowników wybitnych i  80% słabych wśród mężczyzn i 40/60 wśród kobiet.
 • Koincydencja Pareto i obalenie mitu o znaczeniu IQ – dlaczego  wybitnych pracowników poziom inteligencji emocjonalnej (EQ)  jest znacząco wyższy? Współczesny menedżer czyli proporcja 80% EQ i 20%  IQ. Dlaczego procent kobiet z wysokim EQ jest wyższy niż mężczyzn?
 • Czym jest Inteligencja Emocjonalna kobiet – definicja i składowe:
   • samoświadomość – czym jest i kiedy się rodzi,
   • samoregulacja – jakie są narzędzia samoregulacji,
   • motywacja – w aspekcie automotywacji i motywacji zewnętrznej,
   • empatia – czym jest empatia relacjach menedżerskich,
   • umiejętności społeczne.
 • Kiedy inteligencja emocjonalna kobiet działa lepiej niż u mężczyzn:
   • efektywne zarządzanie kompetencjami społecznymi,
   • wyznaczanie i realizacja celów skorelowanych z potencjałem,
   • budowanie struktury relacyjności w kontaktach ze współpracownikami.
 • Rola emocji i zarządzanie własnym stanem emocjonalnym przez kobiety:
   • rodzaje emocji ,
   • model postawy i miejsce emocji w dynamice zachowań człowieka,
   • dynamika emocji,
   • rozpoznawanie własnych emocji,
   • rozwój samoświadomości emocjonalnej.
 • Potencjał energetyczny złości i gniewu jako element wzmacniający siłę kobiety w biznesie:
   • co się kryje pod twoją złością,
   • model “wulkanu” złości,
   • inteligentne spożytkowanie emocji –  mechanizmy automotywacji i zaangażowania.
 • Co daje kobiecie w biznesie zarządzanie emocjami w relacjach przełożony – pracownik:
   • rozpoznawanie emocji u innych,
   • adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi,
   •  komunikacja “ inteligentna emocjonalnie”.
 • Analiza silnych i słabych stron uczestniczki w modelu SMART9 Diagnostisc.
 • Budowa własnego programu rozwojowego niwelującego słabe strony i wzmacniającego potencjał.
 • Relacje kobieta- reszta świata
   • w jaki sposób rozmawiać z różnymi typami ludzi,
   • jak wywierać pozytywny wpływ na otoczenie,
   • jak budować postawę zdecydowaną.
 • Komunikacja kobiety:
   • siła komunikacji werbalnej i niewerbalnej – badania Amy Cuddy,
   • narzędzia silnego oddziaływania pozawerbalnego,
   • „ustawienie” głosu, praca nad tonem, wyrazistością przekazu, siłą oddziaływania,
   • nauka gestów, pracy nad mimiką i postawą.
 • Trudne relacje:
   • jak radzić sobie z relacjami nacechowanymi szowinizmem, brakiem szacunku, próbą poniżenia,
   • jak zbudować zdecydowaną postawę asertywną.
 • Budowa poczucia wartości kobiety w biznesie :
   • metoda 3 składowych IPM.
 • Sprzedaż własnego potencjału, wiedzy, kompetencji i umiejętności bez rozróżniania płci.

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

5,018 total views, 2 views today

(Visited 1 256 times, 1 visits today)