Szkolenie
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA POCZĄTKUJĄCYCH MENEDŻERÓW


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

KLOCEK DUZYZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA POCZĄTKUJĄCYCH MENEDŻERÓW

SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

 

uczestnicyUCZESTNICY SZKOLENIA

 

 • poznają efektywne style zarządzania zespołem  i ich zastosowania w praktyce,
 • dowiedzą się jakie są najważniejsze reguły zarządzania zespołem,
 • odkryją własny, niepowtarzalny potencjał przywódczy i nauczą się go rozwijać zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami aby zbudować autorytet u podwładnych,
 • będą potrafili dobierać narzędzia kierowania personelem, w tym delegowania, motywowania budowania celów oraz ich egzekwowania w zależności od potencjału i zdolności swoich pracowników,
 • dostroją własne zespoły tak aby każdy z pracowników wykonywał zadania i realizował cele, do których posiada naturalne predyspozycje.
 • nauczą się motywować członków zespołu wykorzystując zindywidualizowane metody budowania auto-motywacji pracowników w oparciu o motywatory osobowościowe.
 • będą potrafili prowadzić rozmowy udzielania informacji zwrotnej,
 • nauczą się budować ścieżki rozwojowe pracowników.

 

katalogPRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Czym jest zarządzanie zespołem?
 • Podstawy  skutecznego zarządzania – zarządzanie z elementami pozytywnego wywierania wpływu na podwładnych:
  • style kierowania i strategie współpracy,
  • predyspozycje pozwalające osiągnąć sukces,
  • rola menedżera.
  • dlaczego obawiamy się delegować i co możemy zrobić aby zacząć delegować więcej,
  • zadania a kompetencje – jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania zgodnie z jej naturalnymi predyspozycjami,
  • co zrobić, aby delegowanie było skuteczne,
  • jak i od kogo egzekwować delegowane zadania – kontrola i rozliczanie oraz informacja zwrotna.
  • analiza indywidualnych motywatorów członków zespołu,
  • poznanie własnych motywatorów,
  • wybrane sposoby motywowania pracowników,
  • zasady udzielania kar i nagród,
  • rozwój pracownika jako  źródło motywacji,
  • auto-motywacja.
 • Określenie indywidualnego stylu kierowania – w ramach szkolenia określony zostanie indywidualny styl kierowania każdego z uczestników.
 • Silne i słabe strony indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie programu rozwoju indywidualnych zdolności przywódczych (każdy z uczestników skonstruuje własny program ściśle zharmonizowany z jego predyspozycjami).
 • Zarządzanie przez delegowanie
 • Zarządzanie przez motywowanie i angażowanie pracowników.
 •  Informacja zwrotna i jej rola w komunikacji menedżerskiej:
  • zasady udzielania informacji zwrotnej,
  • procedura konstruowania informacji zwrotnej,
  • dostrojenie do współpracownika,
  • poprawna krytyka,
  • umiejętne dowartościowanie.
 • Gra zespołowa – Gra ma za zadanie ugruntować pozyskaną przez uczestników wiedzę w zakresie różnorodnych postaw w zespole i narzędzi delegowania oraz motywowania.
 • Wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych:
  • Koło Deminga
  • Model  SMARTER
  • ZASADY 5W2H
  • wyznaczanie celów dla pracowników – tworzenie planów rozwojowych pracowników w oparciu o ich indywidualny potencjał,
  • Rozmowa naprawcza z pracownikiem – co zrobić aby była skuteczna.
 • Plany rozwojowe pracowników:
 • Case study podsumowujące – „Rozmowy z pracownikami”- interaktywne scenki zawierające podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności z elementami informacji zwrotnej, oceny, motywowania, delegowania oraz wyznaczania kierunków rozwoju.

 

INFORMACJEPRZYDATNE INFORMACJE

Finalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta.

KONTAKTKONTAKT

informacje +48.660 080 355  lub napisz do nas tim@timtraining.pl


WRÓĆ DO KATEGORII
powrot♦ ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  ROZWÓJ PRACOWNIKA  ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE ♦ OBSŁUGA KLIENTA WORK-LIFE BALANCE AKADEMIA TRENERA EVENTY I INTEGRACJA INDYWIDUALNE 

 

2,041 total views, 1 views today

(Visited 445 times, 1 visits today)