INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE – polecane szkolenie

KATEGORIE ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO | ROZWÓJ PRACOWNIKA

Przeprowadzono  badania na grupie kilkudziesięciu tysięcy wybitnych menedżerów ,a ich wyniki zaszokowały świat biznesu. Okazało się, że jedynie niewiele ponad 15 % procent z nich posiadało wysokie IQ (iloraz inteligencji). Pozostali jakimś „dziwnym” zrządzeniem losu radzili sobie znakomicie przy niskim poziomie owego ilorazu. Co więcej byli niezwykle kreatywni, potrafili przewidzieć wiele szans i wykorzystać je, unikać  zagrożeń. Co takiego wyróżniało te osoby? Odpowiedź jest bardzo prosta. Potencjał naszej inteligencji składa się umownie z sub- potencjałów : ośrodka intelektu, ośrodka emocji i ośrodka działania. Większość z nas nieświadomie blokuje własny potencjał i przepływ impulsów informacyjnych pomiędzy tymi ośrodkami. Na szkoleniu odkryjecie Państwo niezwykłe złoża różnych talentów drzemiące w każdym z nas, ale skrzętnie ukryte lub nieświadomie zablokowane. Kiedy pozwolicie na ich rozwój i swobodny przepływ już nigdy nie będziecie chcieli przypinać sobie metek z napisami: „nie potrafię”, „nie chce mi się”, „Jestem słaby w…”. Zamiast nich w waszym codziennym słowniku pojawią się słowa; pasja, zaangażowanie, kreatywność, zabawa pracą, świetne relacje.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Zrozumienie „fenomenu” wybitnych menedżerów,
 • zrównoważenie i rozbudowanie ośrodków inteligencji składających się na EQ,
 • przebudowa relacji interpersonalnych,
 • rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym,
 • zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi,
 • ćwiczenie kompetencji budowania relacji w inteligentny emocjonalnie sposób,
 • budowanie świadomości znaczenia inteligencji emocjonalnej jako komponentu kapitału przywódczego liderów,
 • zrozumienie oddziaływania i wpływu emocji liderów na podwładnych ze szczególnym uwzględnieniem emocji sprzyjających ogólnej produktywności i jakości pracy zespołu.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Współczesny menedżer – zaskakujące działanie zasady Pareto – 20 % menedżerów znakomitych i 80% słabych – wyniki najnowszych badań.
 • Koincydencja Pareto i obalenie mitu o znaczeniu IQ – dlaczego  wybitnych menedżerów poziom inteligencji emocjonalnej (EQ)  jest znacząco wyższy? Współczesny menedżer czyli proporcja 80% EQ i 20%  IQ.
 • Koncepcje Inteligencji Emocjonalnej- różnice pomiędzy IQ a EQ.  Poznanie głównych elementów EQ wg. Salovey’a, Meyera i Golemana; Model  Arystotelesa i Plutchika.
 • Czym jest Inteligencja Emocjonalna – definicja i składowe:
   • samoświadomość – czym jest i kiedy się rodzi,
   • samoregulacja – jakie są narzędzia samoregulacji,
   • motywacja – w aspekcie automotywacji i motywacji zewnętrznej,
   • empatia – czym jest empatia relacjach menedżerskich,
   • umiejętności społeczne.
 • Kiedy inteligencja emocjonalna zaczyna być bezwzględnie nieodzowna:
   • efektywne zarządzanie kompetencjami społecznymi,
   • wyznaczanie i realizacja celów skorelowanych z potencjałem,
   • trafne decyzje  biznesowe,
   • budowanie struktury relacyjności w kontaktach ze współpracownikami.
   • ośrodek intelektu,
   • ośrodek emocji,
   • ośrodek działania.
 • Ośrodki Inteligencji człowieka – znaczenie i równowaga oraz implikacje braku równowagi: funkcje, wyzwania, zagrożenia:
 • Autodiagnoza modelu inteligencji emocjonalnej EQ – wyznaczenie obszarów rozwoju i dominujących ośrodków inteligencji .
 • Rola emocji i zarządzanie własnym stanem emocjonalnym:
   • rodzaje emocji ,
   • model postawy i miejsce emocji w dynamice zachowań człowieka,
   • dynamika emocji,
   • rozpoznawanie własnych emocji,
   • rozwój samoświadomości emocjonalnej.
 • Potencjał energetyczny złości i gniewu:
   • co się kryje pod twoją złością,
   • model “wulkanu” złości,
   • inteligentne spożytkowanie emocji –  mechanizmy automotywacji i zaangażowania.
 • Zarządzanie emocjami w relacjach przełożony – pracownik:
   • rozpoznawanie emocji u innych,
   • adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi,
   •  komunikacja “ inteligentna emocjonalnie”.
   • psychofizyczne metody oddziaływania na przyczyny i skutki stresu,
   • techniki integracji emocji,
   • praca z gniewem- najsilniejszą emocją destruktywną i jej przeramowanie w siłę do działania,
   • budowanie poczucia wewnętrznej wartości jako najsilniejszego czynnika rozwojowego,
   • oddech połączony – technika codziennej integracji i regeneracji psychofizycznej,
   • treningi Jacobsona i Schulza.
 • Typy uzależnień behawioralnych skutkujące zakłóceniem  EQ.
 • Budowa programów rozwojowych przez uczestników przy użyciu narzędzi wycelowanych ściśle na indywidualne wyzwania.
 • Techniki regeneracyjne, koncentracyjne i antystresowe sprzyjające rozwojowii EQ:
 • Syndrom wypalenia zawodowego – rozwój EQ i zarządzanie sobą w stresie jako remedia.
 • Podsumowanie szkolenia  w formie budowy planu na okres 6 miesięcy służącemu rozwojowi EQ.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
zadzwoń do nas +48.660 080 355
napisz do nas tim@timtraining.pl

(Visited 65 times, 1 visits today)