SZKOLENIE
Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój Work Life Balance & Development

 

do kogo skierowaneADRESAT: Wszyscy pracownicy administracji publicznej.

 

CELE: Zdemotywowany pracownik, nigdy nie będzie tworzył harmonijnych relacji osobistych. Zaburzony porządek emocjonalny i relacyjny w życiu prywatnym pracownika wpłynie na jego efektywność w pracy. Główne cele szkolenia to między innymi, zdefiniowanie indywidualnych preferencji w zakresie harmonizacji pracy zawodowej z życiem osobistym. Rozwój własnego potencjału zawodowego i osobistego poprzez niwelowanie słabszych stron i wzmacnianie silnych. Odkrywanie pasji w pracy zawodowej i życiu osobistym. Efektywne zarządzanie czasem przeznaczonym na obowiązki zawodowe i realizację celów życiowych. Odkrycie automotywatorów i źródeł siły wewnętrznej. Poznanie skutecznych technik regeneracji psychofizycznej. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i osobistemu.

program szkoleniaProgram szkolenia

16 godzin

1. Wprowadzenie do tematyki wypalenia zawodowego:

 • czy możliwe jest aby pracować zawodowo przez wiele lat i nie wypalić się,
 • symptomy fizyczne i psychiczne wypalenia zawodowego czyli, po czym rozpoznać osoby wypalone,
 • potrzeba równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym jako wyzwanie dla każdego człowieka w XXI wieku,
 • brak entuzjazmu, zmniejszenie zaangażowania i kreatywności – przepracowanie czy już wypalenie zawodowe.

2. Work – Life Balance – czym jest i dlaczego ludzie zachowujący zrównoważone proporcje pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym odnoszą większe sukcesy zawodowe?

3. Work – Life Balance – koncepcja ćwiartek Wilbera i jej implikacje dla naszego życia:

 • rozwój zawodowy i intelektualny,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój relacji z otoczeniem,
 • rozwój fizyczny ( dbałość o ciało).

3. SMART9 SELF DIAGNOSTICS – badanie indywidualnego stylu zarządzania sobą.

4. „ Budowanie Relacji” – Zmiana relacji z otoczeniem, zdeterminowana przez:

 • specyficzne metody budowania pozytywnych relacji,
 • indywidualne nawyki i przyzwyczajenia,
 • nieuświadomione napędy i motywatory,
 • trudne sytuacje, toksyczne relacje.

5. Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków:

 • przypominamy narzędzia: ABC, 60/40, złota godzina…
 • wypracowanie nawyków skutecznego działania jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych.

6. Ciało i umysł – regeneracja:

 • czym odżywiam swoje ciało i umysł
 • praca z ciałem – specjalistyczne ćwiczenia regeneracyjne praca z emocjami i usuwanie toksyn powstałych na skutek stresu – regeneracja psychofizyczna w najskuteczniejszych narzędziach Power Walk – 20 minut wzmacniania siły fizycznej i emocjonalnej.

7. Rozwiązania dedykowane – plan działań wdrożeniowych – każdy uczestnik buduje plan działań, na okres najbliższych trzech miesięcy, w oparciu o wytyczne narzędzi SMART9 DEVELOPMENT.

 

przydatne informacjePRZYDATNE INFORMACJE

 

belkaFinalny program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o potrzeby szkoleniowe Klienta. Aby uzgodnić program prosimy o kontakt na e-mail tim@timtraining.pl

belkaZamówienie szkolenia może odbyć się zarówno poprzez KSAP u Kierownika Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl lub poprzez TiM Training tim@timtraining.pl


Cena szkolenia zamawianego poprzez KSAP jak i TiM Training jest zbliżona.

 

3,544 total views, 1 views today

(Visited 1 006 times, 1 visits today)