Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Szkolenie ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA w praktycznych i zindywidualizowanych narzędziach SMART9 Time Management.

Termin:

19-20.04.2016
06-07.06.2016

Cena: 900 zł. (plus VAT poza administracją)

Cele: Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  jest warsztatem najnowszej generacji. Spośród szkoleń o tej tematyce wyróżnia je specyficzna metoda szkoleniowa SMART9, która zapewnia każdemu uczestnikowi rozwój indywidualnych narzędzi zarządzania sobą w czasie, ściśle dostosowanych do jego predyspozycji osobowości.  Tradycyjne szkolenia zwykle nie rozróżniają indywidualnego potencjału efektywności osobistej, przez co szereg nowych umiejętności w praktyce nie jest wykorzystywana. Na naszym szkoleniu uczestnik zdiagnozuje swoje nawyki obniżające efektywność zawodową i osobistą oraz uzupełni braki  przy pomocy zestawu specjalistycznych narzędzi. Taki system szkolenia pozwala lepiej dostosować narzędzia  do predyspozycji uczestnika, przez co efektywność zarządzania sobą w czasie wzrośnie w sposób skokowy.

Zarys programu szkolenia otwartego Zarządzanie czasem i efektywność osobista 

 • Dlaczego zasady zarządzania czasem często nie są stosowane w praktyce.
 • Niezgodności z naszym stylem pracy i życia.
 • Wymuszanie na sobie stosowania sztywnych reguł.
 • Różnice między „zarządzaniem czasem” , „zarządzaniem sobą w czasie”, oraz najnowszą generacją percepcji czasu, którą jest „efektywność indywidualna” zależna od niespecyficznych predyspozycji każdego człowieka.
 • Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem?
 • „Pożeracze czasu”.
 • Uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”.
 • W jaki sposób można alokować czas .
 • Różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu.
 • Efektywność osobista jako podstawa najefektywniejszego wykorzystania czasu.
 • Badanie SMART9 TIME MANAGEMENT DIAGNOSTIC TOOL, w którym każdy z uczestników rozpozna blokady mogące zakłócać jego indywidualną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie między innymi: indywidualne nawyki i przyzwyczajenia, skrypty działań, nieuświadomione napędy i motywatory, procedury wykorzystania czasu.
 • Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków.
 • Reguła Pareto- alokowanie czasu tak aby realizować ważne zadania bez zwłoki.
 • Metoda ABC – czynności najważniejsze i podlegające delegowaniu.
 • Macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych.
 • Ustalanie celów według precyzyjnych kryteriów – metoda SMART.
 • Reguły skutecznego planowania.
 • Indywidualny plan działania na okres 3 miesięcy po szkoleniu, przygotowany w oparciu o wytyczne rozwojowe i wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje zdobyte na szkoleniu.

 

hCzas trwania
16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

hForma zajęć
mini-wykłady, badanie SMART9 Time management Diagnostics, indywidualny program rozwoju likwidujący skutki i zapobiegający wypaleniu zawodowemu

hLiczba uczestników
15


aaaaaaaFMiejsce szkolenia:
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56 00-922 Warszawa
Dojazd: z Dworca Centralnego ( ok. 10 minut) autobusami 128 i 175 w kierunku Okęcia
Catering: w cenie szkolenia zawarty jest całodzienny catering z lunchem w znanej w całej Warszawie kantynie słynącej z pysznego, domowego jedzenia.
Zakwaterowanie: we własnym zakresie
hZapisy na szkolenie: wyłącznie poprzez e-mail na adres: klaudia.wojciechowska@ksap.gov.pl z dopiskiem „klient TiM”

                  

Szkolenie EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE CZASEM jest realizowane także w formie zamkniętej.

1,769 total views, 1 views today

(Visited 63 times, 1 visits today)