Kalendarz Szkoleń Otwartych TiM Training na pierwszy semestr 2019

Szkolenia otwarte TiM Training  – kalendarz

na 1 semestr 2019 r. 

Efektywność zawodowa i osobista : 21-22 01;  18-19 03 ;  13-14.06

Zarządzanie stresem i trening antystresowy : 11-12 03 ; 24-25 06

Trudny klient – zasady współpracy i obrona przed manipulacją i atakiem : 08-09 04

Trening kierowników w narzędziach indywidualnego rozwoju SMART9 : 13-14 05

Potencjał pracownika, urzędnika – intensywny warsztat rozwojowy  :  20-21.05.2019

Komunikacja kierownika – kluczowe rozmowy : 28.05.2019

Sztuka argumentacji w komunikacji zespołowej i między zespołowej i wywieranie pozytywnego wpływu: 3-4.06.2019

 

Szkolenia realizujemy we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie.

Szkolenia skierowane są zarówno dla admininistracji publicznej, jak i dla biznesu.

Wszytkie , wymienione szkolenia prowadzi Mirek Słowikowski.

Więcej informacji : tim@timtraining.pl

Koszt szkoleń 800-900 PLN (+VAT dla klientów spoza administracji publicznej)

(Visited 231 times, 1 visits today)