TRENING MENEDŻERSKI w SMART9 – innowacyjne kierowanie personelem – Szkolenie

PO SZKOLENIU UCZESTNICY

 • Używając nowoczesnych narzędzi uczestnicy sprecyzują swój naturalny styl przewodzenia ludziom oraz stworzą program rozwoju silnych stron i pokonywania wyzwań,
 • wdrożą w życie najskuteczniejsze zasady kierowania personelem ze szczególnym naciskiem na umiejętności targetowanego delegowania obowiązków,
 • nauczą się rozpoznawać potencjał pracowników tak, aby wyznaczać im cele, zharmonizowane z ich kompetencjami oraz potencjałem i naturalnymi zdolnościami,
 • będą potrafili  odblokowywać potencjał motywacyjnych swoich podwładnych i wzmacniać ich motywację poprzez zastosowanie targetowanych motywatorów,
 • poprzez zastosowanie efektywnych technik motywacji indywidualnej zbudują zespołowy system motywacyjny,
 • będą komunikowali się w sposób przejrzysty, zrozumiały, z silnym lecz nieagresywnym przekazem,
 • zostaną objęci opieką doradczą trenerów po szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przywitanie w formie „energizera” intelektualnego „Cogito ergo sum”
 2. „Czego oczekuję od szkolenia?” – spisanie i uzgodnienie potrzeb uczestników szkolenia.
 3. Wyzwania stojące przed menedżerami :
  • czy  istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje przywódcze?
  • jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
  • menedżer fachowiec czy menedżer lider – a może jest wspólny mianownik?
 1. Pierwszy krok do nowoczesnego kierowania ludźmi:
  • przywództwo  sytuacyjne –  model Blancharda,
  • „jednominutowy lider” – plusy i minusy,
  • ćwiczenie „nieobecny” identyfikujące koniczność użycia jednego z czterech typów przewodzenia ludziom.
 1. Krok drugi – własny styl zarządzania ludźmi:
  • 80/20 – koincydencja Pareto (80% menedżerów przeciętnych i 20% świetnych przywódców)
  • 20/80 – dlaczego tylko 20% menedżerów wypracowuje swój indywidualny styl przywódczy i stanowi elitę.
 1. SMART9 MANAGEMENT DIAGNOSTICS – badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi i przywództwa:
  • potencjał menedżerski i przywódczy – indywidualne mocne strony i wyzwania,
  • świadome i nieświadome działania,
  • proces podejmowania decyzji
  • mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy.
 1. Krok trzeci  – „ ZNAM MOICH LUDZI” (case study)  menedżerowie nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 TEAM  zdeterminowane przez:
  • predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań,
  • metody wyznaczania i egzekwowania celów,
  • indywidualne motywatory,
  • potencjał rozwojowy pracownika.
 1. Podejmowanie decyzji oraz wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych:
  • Koło Deminga
  • Model  SMARTER
  • zasada 5W2H
 1. Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne:
  • test – czy potrafię delegować oraz dyskusja panelowa nad wynikami,
  • zadania a kompetencje – jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania zgodnie z jej potencjałem i motywatorami,
  • jak i od kogo egzekwować delegowane zadania – kontrola i rozliczanie oraz informacja zwrotna.
  • koło motywacji w zespole i zasady interakcji motywacyjnych.
 1. Gra zespołowa – „ FIRMA”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich.
 2. Oddziaływania komunikacyjne przywódcy – menedżera:
  • sens komunikacji menedżerskiej – po co, co, jak, w jakim celu, do kogo.
  • „dobra rozmowa” menedżerska i jej etapy,
  • „made to stick”- siła oddziaływania, siła perswazji i narzędzia wywierania indywidualnego i grupowego wpływu,
  • zindywidualizowane narzędzia komunikacji menedżerskiej w modelu SMART9 – pigułki wiedzy.
 1. Krok czwarty „UGRUNTOWANIE” – menedżer buduje program rozwoju indywidualnego stylu zarządzania  w oparciu o wyniki badania, informację zwrotną od grupy i trenera, wnioski z  case study „ZNAM MOICH LUDZI”, gry „FIRMA”, case study (12)  oraz zindywidualizowane wytyczne rozwojowe modelu kompetencji SMART9 MANAGEMENT DEVELOPMENT.

 

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące szczegółowego programu szkolenia – prosimy o KONTAKT

 


 

(Visited 87 times, 1 visits today)
 • Pingback: Trening Managerski SMART9 - test - zadanie dla managerów - TiM Training | ARTYKUŁY | CIEKAWOSTKI | I()