BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE W BIZNESIE – Szkolenie

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest  do wszystkich pracowników a w szczególności  pełniących funkcje, w których wykonywaniu niezbędna jest pewność siebie.

Pewność siebie jest niezbędnym czynnikiem wykazywania się własną kreatywnością, odwagą w podejmowaniu nowych wyzwań oraz otwartym prezentowaniu własnego stanowiska. Nie może być zbudowana jedynie w oparciu o umiejętności jej okazywania. Buduje się jedynie wtedy, gdy uczymy się wzmacniać silne strony i realistycznie oceniać te słabsze. W procesie szkolenia, uczestnicy nie tylko podwyższą poczucie własnej wartości ale także poznają wiele metod budowania wewnętrznej odwagi w podejmowaniu się i realizacji wyzwań , jakie czekają ich we współczesnym biznesie. Poznają także proste narzędzia wzmacniające pewność siebie, asertywność, oraz przebojowość. Wykorzystanie ich w praktyce będzie łatwiejsze, gdyż zbudowane, solidne postawy osobowości będą je wspierały w naturalny i niewymuszony sposób.

UCZESTNICY SZKOLENIA

  • Dowiedzą się co może ich powstrzymywać w odważnych decyzjach i działaniach.
  • Odkryją ograniczające  schematy kierujące ich rozwojem zawodowym.
  • Dowiedzą się czy istnieje pojęcie typu  osobowości, który determinuje jego odwagę bądź jej brak.
  • Rozpoznają własny profil motywacji, napędów i zachowań i jego źródła.
  • Zbudują indywidualne programy rozwojowe, których realizacja będzie stopniowo skutkowała budową siły wewnętrznej.
  • Podwyższą poczucie własnej wartości skutkujące otwartością na nowe wyzwania.
  • Nauczą się jak zbudować naturalną pewność siebie i ją okazywać.

 

 

(Visited 76 times, 1 visits today)