Kompetencje pracowników w 2015 roku.

TiM Training Rozwiązania dla Biznesu
TiM Training Rozwiązania dla Biznesu

Kompetencje pracowników w 2015 r. i dalej.

Magazyn Forbes na swojej stronie internetowej opublikował raport przygotowany przez Hays Poland, opisujący najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy w 2015 roku. Oprócz tych, które właściwie powtarzają się corocznie, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na te, które również naszym zdaniem, będą miały kluczowe znaczenie, nie tylko w tym roku, ale także kolejnych. Przedstawiamy poniżej swoją diagnozę, w części zbliżoną do tej, zawartej w publikacji lecz z rozszerzeniem najważniejszych myśli.

Umiejętność pracy w multikulturowym  środowisku.

Wyzwanie czekające firmy i urzędy to nie tylko otwarcie na zmianę ale także umiejętność zagospodarowania ludzi, którzy nie tylko pochodzą z różnych kultur, ale przede wszystkim z różnych generacji. W naszej opinii najważniejszym zadaniem jest tu płynne i umiejętne włączenie w system tak zwanego pokolenia „Y”. Ludzi bardzo młodych, dobrze wykształconych, ze znakomitą znajomością nowinek informatycznych i biegłą znajomością języków. Często Ci ludzie bardzo słabo aklimatyzują się w firmach i urzędach, gdyż odbierani są, czasem nie bez powodu, za nad ambitnych, z zawyżonym poczuciem wartości, nastawionych na bardzo szybki awans, lecz dość przeciętnie zaznajomionych z realnym biznesem, czy specyfiką pracy urzędów. Ten nowy narybek będzie potrzebował nadrabiania kompetencji miękkich, a osoby współpracujące z młodymi- gniewnymi muszą zdobyć narzędzia współpracy z nimi.

czytaj_wiecej_button

(Visited 30 times, 1 visits today)