SMART9 dziewiątka

1 2  3  4  5  6  7  8  9


dziewiatkaCharakterystyczne zachowania w środowisku zawodowym

 


TYPOWE ZACHOWANIA

Nieświadoma siebie Dziewiątka to postać, która chcąc zachować harmonię w życiu prywatnym i zawodowym, jest w stanie poświęcić wszystkie swoje talenty, potrzeby i marzenia, aby tylko nie wszczynać konfliktów i nie naruszać spokoju, który, w jej opinii, jest sprawą najważniejszą.

W konsekwencji zapomina o sobie i dopasowuje się do potrzeb oraz oczekiwań partnerów zawodowych. Pragnie za wszelką cenę spełnić pokładane w sobie oczekiwania, bez względu na to czy są one zgodne z jej potrzebami. Unika konfliktów i za wszelką cenę dąży do atmosfery zgody. Potrafi zmieniać zdanie stosownie do zdania rozmówcy, ukrywając własną opinię.

Ta pozorna zgodność na zewnątrz nie znajduje jednak odbicia we wnętrzu, w którym dominują bierny upór i tłumione niezadowolenie. To rozszczepienie natury bywa bardzo groźne dla pracy w zespole, zwłaszcza kiedy na Dziewiątkę spadną obowiązki, których wykonania nie potrafi odmówić, a nie jest w stanie się z nich wywiązać. Na stawiane przez partnerów zarzuty i zgłaszane pretensje odpowiada milczeniem i uległością. W środku jednak nie ulegnie nigdy. Bardzo często Dziewiątki – wyglądające na zewnątrz jak oaza spokoju – trawione są od wewnątrz pokładami biernej agresji. Upór może być oczywiście bardzo użyteczny, ale tylko wtedy kiedy służy wypracowywaniu wspólnych koncepcji czy obronie indywidualnych racji. Skrywany upór Dziewiątki nie przydaje się w pracy zawodowej absolutnie do niczego.

Tym, w czym Dziewiątka porusza się po mistrzowsku, jest szukanie rozwiązań kompromisowych, zatem kiedy ma możliwość wykorzystania swoich umiejętności w tym względzie, nadspodziewanie dobrze wykonuje zadanie. Niestety Dziewiątka nie umie stawiać granic i rzadko kiedy czuje się dobrze w pracy, gdyż przyzwyczaiła partnerów do „wyprzedawania” siebie w imię unikania sporów.

Zamiast zastanowić się nad własnym rozwojem i wyciągnąć wnioski z błędów, Dziewiątka poświęca się zajęciom zastępczym. Kiedy widzi np., że nie radzi sobie z postawionym przed sobą zadaniem, zaczyna robić coś zupełnie nieistotnego, jak porządkowanie szafki, przeglądanie broszur czy „zapadnięcie się” w internet.

Katorżniczą pracą jest dla Dziewiątki dokonywanie wyborów, dlatego – podobnie jak domowa piwnica – także jej biurko i szafki są wypełnione setkami nieprzydatnych dokumentów, na usunięcie których zabrakło determinacji.

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Język Dziewiątki jest pełen przerywników: yyyy, eeee, uhu, a wypowiedzi rozbudowane, ale niejako podzielone sekwencyjnie. Dziewiątka stara się za wszelką cenę być obiektywna i przedstawić wszystkie za i przeciw, unikając przy tym wyjawienia własnego stanowiska. Bardzo często stanowisko to może być wyrażone tak, jakby Dziewiątka mówiła: i tak, i nie.

Kiedy rozmówca stara się wydobyć jej opinię, ona szybko analizuje sytuację i zastanawia się, czy przypadkiem nie spowoduje to nieprzyjemności albo konfliktu. Gdyby tak miało się stać, potrafi odpowiedzieć „tak”, kiedy myśli „nie”. Na zewnątrz nie będzie widać biernej agresji, która może w związku z tym kumulować się wewnątrz. Wręcz przeciwnie, Dziewiątka wygląda na bardzo łatwą we współżyciu i zrelaksowaną.

Przeważnie bywa także uśmiechnięta, nawet gdy uśmiech jest ostatnią rzeczą, na którą ma faktycznie ochotę. Jeżeli ktoś zdecydowanie wyprowadzi Dziewiątkę z równowagi, to jedynie twarz może pokazać przejawy negatywnych emocji, ciało pozostanie nadal zrelaksowane.

Zdecydowanie przydługie wypowiedzi Dziewiątek mogą być nużące dla słuchaczy, gdyż nie widzą oni jej osobistego zaangażowania w temat. Z kolei zdradzające złość zachowanie otoczenia może bardzo niekorzystnie wpływać na Dziewiątkę. Nie jest wtedy w stanie wypowiedzieć swojego zdania czy bronić własnych potrzeb. Taka sytuacja wywołuje jedynie bierny opór i uchylanie się od dyskusji.


1 2  3  4  5  6  7  8  9

8,384 total views, 2 views today

(Visited 547 times, 1 visits today)
  • Pingback: Dziewiątka [9] – Charakterystyczne zachowania w środowisku zawodowym - Enneagram()