SMART9 piątka

1 2  3  4  5  6  7  8  9


piatkaCharakterystyczne zachowania w środowisku zawodowym


TYPOWE ZACHOWANIA

Na pozór mogłoby się wydawać, że sposób funkcjonowania Piątki – nieustanne pogłębianie wiedzy i gromadzenie informacji – powinien budzić powszechną aprobatę partnerów zawodowych. Należy jednak pamiętać, że ludzie ci budują w ten sposób poczucie własnej wartości, zatem gromadzona wiedza nie zawsze jest tą najbardziej przydatną w kontekście zawodowym. Z reguły nie jest, gdyż Piątka, choć rwie się do badania rzeczywistości, nie jest w tym sumienna i nie ukończywszy jeszcze zapoznawania się z jedną, już szuka kolejnych dziedzin do liźnięcia.

Nie starcza jej także czasu na dzielenie się swoją wiedzą, a i zapał do uczestnictwa w pracy zespołowej jest u niej znikomy. Piątka woli obserwować i analizować niż faktycznie włączać się w twórcze projekty. Dzielenie się wiedzą kradnie jej cenny czas, który mogłaby poświęcić na naukę.

Ten naszpikowany wiedzą człowiek dźwiga zatem bagaż, z którego korzysta nader rzadko. Większość Piątek buduje samowystarczalny, mały, skromny świat, do którego inni nie mają dostępu. Zadanie ich partnerów zawodowych jest zatem bardzo trudne, gdyż muszą niejako na siłę włączać Piątki w proces współpracy, pokonując ich silne wewnętrzne opory. Nawet podczas pracy grupowej Piątka izoluje się i obserwuje sytuację z oddali. Woli ograniczyć swoje potrzeby, niż w pełni zaangażować się w zespołowy projekt.

Kiedy przełożeni stawiają wymagania co do terminów, Piątka czuje zagrożenie i zaczyna się asekurować, chroniąc swój czas i energię w przekonaniu, że ma bardzo ograniczone zasoby tych „surowców”. Z tego samego powodu utrzymuje dystans emocjonalny do ludzi oraz swoich zajęć. Sprawą niełatwą jest też porozumienie się z Piątką, wokół której panuje zawsze profesjonalny chłód. Nie oznacza to, że Piątka nie odczuwa emocji, lecz pojawiają się one zwykle w samotności.

Ciągłe gromadzenie wiedzy i informacji zamiast rozpoczęcia w końcu działania jest jednym z czynników hamujących rozwój Piątek. Samo tworzenie koncepcji, schematów i planów w oderwaniu od ekonomicznych i społecznych realiów powoduje, że pomysły Piątek stają się coraz bardziej księżycowe, choć rozpatrywane w izolacji są wewnętrznie spójne i przemyślane. Jednak nawet najbardziej przemyślana inicjatywa, jeżeli odstaje od rzeczywistości, może stać się jedynie pożywką utopii.

Z tych przyczyn Piątka mylona jest czasem z Jedynką, ale w przeciwieństwie do tej pierwszej wyraźnie rozgranicza sfery zawodową i prywatną.

Wszystkie te elementy składają się na obraz człowieka o silnie zablokowanej wrażliwości. Ponieważ zaś wrażliwość jest jednym z elementów inteligencji emocjonalnej, tak istotnej dla współpracy, zatem, zgodnie z panującymi obecnie przekonaniami, nierozwinięta Piątka jest mało użyteczna w grupie zawodowej.

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Piątka jest bardzo oszczędna w słowach i gestach, tak jakby na wstępie uprzedzała: „Tyle powiem i nic więcej, a wy słuchajcie – albo nie słuchajcie, ale wtedy to już nie moja sprawa, jeżeli czegoś nie usłyszycie”. Zresztą generalnie Piątki nie przepadają za wypowiadaniem się, gdyż znajdują się wtedy w centrum zainteresowania, czego wręcz nie znoszą. Słuchacz może być pewien, że nie dowie się niczego oprócz ścisłego zakresu, który ma być przekazany, a już na pewno nie usłyszy osobistych dygresji czy wzmianek o odczuciach.

Bywa, że wiedza zostaje zaprezentowana w sposób zbyt zdawkowy albo niezrozumiały ze względu na język czy przeładowanie faktami. Zawsze jednak prezentacja wydaje się być pozbawiana ładunku emocjonalnego. Piątka nigdy nie pozwoli na publiczne ujawnianie się uczuć, gdyż te pozostawia na później; pojawiają się w życiu prywatnym.

Pod względem języka ciała Piątka przypomina nieco pacynkę: pełna kontrola, żadnych zbędnych ruchów i gestów. Piątki, uczone języka ciała na szkoleniach, wyglądają, jakby parodiowały trenera. Partnerzy zawodowi nie mogą oczekiwać od Piątki przejawów ciepła, opieki czy wyrozumiałości. Piątki stwarzają wrażenie chłodnych, pozbawionych uczuć intelektualistów, chyba że Piątka przejmie niektóre predyspozycje Czwórki.


1 2  3  4  5  6  7  8  9

9,831 total views, 2 views today

(Visited 769 times, 1 visits today)