SMART9 szóstka

1 2  3  4  5  6  7  8  9


szostkaCharakterystyczne zachowania w środowisku zawodowym

 


TYPOWE ZACHOWANIA

W obrazie życia zawodowego Szóstki dominują obawy, podejrzliwość, sceptycyzm, a często nawet cynizm. Nieświadomie sięgając po nie, Szóstki pragną zapewnić sobie bezpieczeństwo. Swoich partnerów zawodowych zarzucają zwykle setką obaw, powstałych w swej bujnej wyobraźni. Receptą na ochronę przed zmianami i postępem jest sceptycyzm i szukanie wszelkich potencjalnych zagrożeń, niedostrzeganie zaś szans i motywujących wyzwań. Stawia to partnerów zawodowych Szóstek w bardzo niekorzystnym położeniu, a je same odcina od możliwości rozwoju. Koncentracja na negatywnych aspektach nowych wyzwań zmusza współpracowników Szóstek do nieustannego forsowania zmian i stałego zapewniania, że rozwój nie zawsze jest zagrożeniem, bywa zaś szansą i daje nadzieję na pozytywne rezultaty.

Podskórny lęk nakazuje Szóstkom unikanie wychodzenia na pierwszy plan, przejmowania inicjatywy, działania w sposób samodzielny i twórczy. Wolą schować się za plecami autorytetu i go wspierać, jednocześnie wykazując silną nieufność do czynników władzy.

W niektórych opracowaniach Enneagramu Szóstki nazywane są „adwokatami diabła”. Wspierając cel lub autorytet, jednocześnie podsycają poziom nieufności w grupie, wykorzystując tu swój, jak twierdzą, dar intuicyjnego odczytywania ukrytych motywów, który jednak z prawdziwą intuicją niewiele ma wspólnego. Nawet kiedy osoba upatrzona przez Szóstkę na lidera jest powszechnie odrzucona, ta nie przestaje udzielać jej wsparcia w przekonaniu, że to otoczenie pogrąża się w oparach niewiedzy.

Nieświadome Szóstki bardzo rzadko osiągają sukcesy zawodowe, gdyż nie dość że destrukcyjne bywa ich oddziaływanie na same siebie, to równie silnie zarażają lękiem grupę, hamując w ten sposób wiele przedsięwzięć, wymagających przecież ryzyka, naturalnie wpisanego zarówno w życie prywatne, jak i w karierę zawodową.

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Szóstki komunikują się w sposób ciepły, pełen zaangażowania, empatii i zainteresowania tak rozmówcą, jak i tematem. Można by pomylić je z Dwójkami, ale w przeciwieństwie do nich nie proponują natychmiast pomocy w poszukiwaniu rozwiązań problemu.

Oczy Szóstek wyglądają zwykle na przestraszone; z reguły są szeroko otwarte, jakby chcąc wypatrzyć jakieś zagrożenie. Czasami odnosimy wrażenie, że wzrok Szóstki nieustannie przeczesuje całe otoczenie. Niejednokrotnie na ich twarzy pojawia się też niepokój albo obawa. Całe ciało Szóstek reaguje szybko, jakby było w ciągłej gotowości do chronienia się przed niebezpieczeństwem.

Charakterystycznym sposobem wysławiania się Szóstek jest język analityczny, oceniający otoczenie pod względem możliwych zagrożeń (także to odróżnia je od Dwójek). W konwersacji Szóstki najchętniej przechodzą do szczegółowego rozważenia sytuacji i często słyszymy wtedy sformułowania: „A co, jeśli…”, „Przecież może się nie udać i co wtedy” itp.

Szóstki czują się niezręcznie w towarzystwie osób prezentujących odważne idee. Wydaje im się, że mówca wykazuje się nadmiernym optymizmem oraz brakiem realizmu w ocenie zagrożeń. Szukają wtedy autorytetu, który zajmie stanowisko, a one będą mogły je poprzeć. Charakterystyczne zdanie dla Szóstki zaczyna się zwykle od: „A nie boisz się, że…


1 2  3  4  5  6  7  8  9

7,971 total views, 2 views today

(Visited 399 times, 1 visits today)